№ 89 / 03.04.2023

ОТНОСНО : Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 168 от 03.04.2023 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Димитър Василев Бальовски , от листата на ПП „ГЕРБ” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА

№ 88 / 08.12.2020

ОТНОСНО : Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 3450 от 07.12.2020 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Росен Методиев Атанасов , от листата на Коалиция „БСП за България” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА.

№ 87 / 05.11.2019

ОТНОСНО : Определяне на представител на ОИК Невестино по заведеното административно дело № 523/2019 г. на АС – Кюстендил по жалби против Решения на ОИК Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

№ 86 / 03.11.2019

ОТНОСНО : Допълване на Решения № 81, 82 и 83 от 28.10.19г. на ОИК-Невестино По повод постъпило Писмо МИ-15-1327 от 31.10.2019г. от ЦИК,предвид образеца на изборни книжа-Приложение № 93- МИ и Приложение № 94- МИ, с оглед разпоредбата на чл.459, ал. 1 от ИК, ОИК-Невестино следва да допълни диспозитивите на постановените Решения по чл.452, чл.453 и чл.454 от ИК от 28.10.2019г. при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. След проведено обсъждане на точка 3 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 87, ал. 1, т.26 и чл.459, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

№ 85 / 03.11.2019

ОТНОСНО : Предаване на изборните книжа и материали на Общинска администрация-Невестино, във връзка с получена Заповед № З-300/01.11.19г. на Община Невестино По повод Писмо № МИ-15-1396 от 02.11.2019г. и Решение № 1180-МИ от 24.09.2019г.на ЦИК И след проведено обсъждане на точка 2 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 87, ал. 1, т.34 и чл.457, ал. 4 и ал.5 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

№ 84 / 03.11.2019

ОТНОСНО : Определяне представител на ОИК-Невестино за връчване на Удостоверенията на новоизбраните Кметове и Общински съветници в учредителната сесия на 05.11.2019г. на ОбС-Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 87, ал. 1, т.26 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

№ 83 / 28.10.2019

ОТНОСНО : РЕШЕНИЕ № 83 на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ община НЕВЕСТИНО област КЮСТЕНДИЛ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ Брой мандати за общински съветници ...............единадесет........................ ............11................ с думи с цифри Днес, .28.10.2019 г., в 08.02 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

№ 82 / 28.10.2019

ОТНОСНО : РЕШЕНИЕ №82 на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА НЕВЕСТИНО ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Днес, 28.10.2019 г., в 07,50 ч. Общинската избирателна комисия Невестино, на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

№ 81 / 28.10.2019

ОТНОСНО : РЕШЕНИЕ №81 на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА НЕВЕСТИНО ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Днес, 28.10.2019 г., в 7,40 ч. Общинската избирателна комисия Невестино, на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

№ 80 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Приемане на решение за приключване на работата в изчислителния пункт (ИП) към ОИК Невестино На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 ИК и след поименно гласуване, ОИК Невестино

№ 79 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Определяне чрез жребий поредните номера на кандидатите Георги Тасков с ЕГН *** и Кирчо Спиридонов, ЕГН ***, получили еднакъв брой предпочитания (преференции) в списъка на кандидатската листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ” при изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. На 28 октомври 2019 г. в 03,37 ч. е постъпило в ОИК – Невестино искане от „Информационно обслужване” АД за провеждане на жребий на кандидатите в списък „А” в листата на ПП „ГЕРБ”, получили равен брой предпочитания (преференции) – 13 броя. На основание 454, ал.4 от Изборния кодекс, на 28.10.2019г. в 05,40 ч. в залата на ОИК – Невестино, находяща се на ет.2, в сградата на общинска администрация Невестино, село Невестино, ул. „Владимир Поптомов” №17, Общинска избирателна комисия – Невестино в присъствието на заинтересованите кандидати Георги Тасков с ЕГН *** и Кирчо Спиридонов, ЕГН *** с еднакъв брой предпочитания (преференции) в списъка на кандидатската листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ” при изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г., както и упълномощеният представител на ПП”ГЕРБ” – Илиан Богомилов, проведе жребий. След проведения жребий и на основание чл. 87, ал.1, т.26, вр. чл.454, ал.4 от ИК, ОИК - Невестино

№ 78 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК № 10310009 с. Кадровица и СИК № 103100017 с.Рашка Гращица, назначени с Решение № 50/28.09.2019г. и Решение № 63/24.10.2019г. за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. В Общинска избирателна комисия- Невестино е постъпило Предложение с вх. № 138/27.10.2019г. от упълномощен представител на ПП ”Движение за права и свободи”, съгласно представено пълномощно и Предложение с вх. № 139/27.10.2019г. от упълномощен представител на Коалиция „БСП за България”, съгласно представено пълномощно, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., предвид дадените Методически указания на ЦИК, приети с Решение № 1112-МИ/16.09.2019 г. в раздел І „Действия на ОИК в изборния ден до приключване на гласуването”, конкретно в т.2 в случаите, в които място в СИК остане незаето до 1 час след откриване на изборния ден, След проведено обсъждане на точка 2 от Дневния ред на ОИК – Невестино на основание чл. 87, ал. 1, т.5 и т.6 и чл.89, ал. 1 от Изборния кодекс и Методически указания, приети с Решение № 1112-МИ/16.09.2019 г. на ЦИК , Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

№ 77 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК № 103100003 с.Четирци и СИК № 103100010, с. Лиляч, назначени с Решение № 50/ 28.09.2019г. и Решение № 63/24.10.2019г. за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. и прието решение №56/08.10.2019 г. на ОИК - Невестино за утвърждаване на резервни членове на СИК В Общинска избирателна комисия- Невестино е постъпило Предложение с вх. № 137/27.10.2019г. от упълномощен представител на ПП ”Движение за права и свободи”, съгласно представено пълномощно, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. и списък на резервни членове на СИК, утвърден с Решение № 56/08.10.2019 г. на ОИК – Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино на основание чл. 87, ал. 1, т.5 и т.6 и чл.89, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

№ 76 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК № 103100004 с.Долна Козница и СИК № 103100011 с. Мърводол, назначени с Решение № 50/ 28.09.2019г. за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. В Общинска избирателна комисия- Невестино е постъпило Предложение с вх. № 135/27.10.2019г. от упълномощен представител на ПП”Движение за права и свободи”, съгласно представено пълномощно и Предложение с вх. № 136/27.10.2019г. от упълномощен представител на ПП”Движение за права и свободи”, съгласно представено пълномощно, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., След проведено обсъждане на точка 4 от Дневния ред на ОИК – Невестино на основание чл. 87, ал. 1, т.5 и т.6 и чл.89, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

№ 75 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на при произвеждане ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ” на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. В Общинска избирателна комисия- Невестино е постъпило Заявление с вх. № 131/25.10.2019г. от общия регистър и вх. № 4/25.10.2019 в 15.45ч. във Входящия регистър за предложени за на регистрация на застъпнициот във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ”. Към Заявление вх.№ 125 от 23.10.2019 г. (Приложение № 68-МИ) с представен списък на хартиен носител, са приложени: 1. Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници /Приложение № 73-МИ / по образец от всеки един от кандидатите – 10 /десет/ бр.; 2.Пълномощно от Костадин Тодоров Костадинов, в качеството му на представляващ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ” за упълномощаване на Владислав Кирилов Лехчански да го представлява пред ОИК-Невестино при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. пред ОИК – Невестино. 3.Списъка е представен и на електронен носител След проведено обсъждане на точка 3 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл.87, ал.4, т.18, във връзка с чл.117 и чл.118 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК , Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 74 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ” при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. В Общинска избирателна комисия- Невестино е постъпило Заявление с вх. № 130/25.10.2019г. от общия регистър и вх. № 3/25.10.2019 в 15.45ч. във Входящия регистър за предложени за на регистрация на застъпнициот във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ” Към Заявление вх.№ 130 от 25.10.2019 г. (Приложение № 73-МИ) с представен списък на хартиен носител, са приложени: 1. Декларация от лицата , заявени за регистрация като застъпници /Приложение № 75-МИ / по образец от всеки един от кандидатите – 9 /девет/ бр.; 2.Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова, в качеството и на представляващ Коалиция от партии „БСП за БЪЛГАРИЯ” за упълномощаване на Благой Андонов да го представлява пред ОИК-Невестино при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. пред ОИК – Невестино. 3.Списъка е представен и на електронен носител След проведено обсъждане на точка 2 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл.87, ал.4, т.18, във връзка с чл.117 и чл.118 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК , Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 73 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 66 от 24.10.2019 г. на ОИК – Невестино, относно Регистрация на застъпници на кандидатската листа на НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ /ВМРО-БНД И ЗНС/ при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. Общинска избирателна комисия – Невестино след извършена служебна справка установи, че е допусната техническа грешка в Решение № 26 от 24.10.2019 г. относно Регистрация на застъпници на кандидатската листа на НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ /ВМРО-БНД И ЗНС/ при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. На основание чл.85, ал.4, чл.87, ал.1, т.1, вр. т.13 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Невестино взе следното:

№ 72 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Оперативен план за определяне на функциите на членовете на Общинска избирателна комисия - Невестино в изборния ден на 27 октомври 2019 г. за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година След проведено обсъждане на точка 10 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл.85, ал.4, чл.87, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Невестино, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

№ 71 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на представители на ОИК-Невестино да подписват приемо-предавателните протоколи за предаването на изборните книжа на СИК След проведено обсъждане на точка 9 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.20 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 70 / 24.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на представители на Общинска избирателна комисия – Невестино за предаване протоколи от изборните резултати и останалите книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. на ЦИК и Определяне на представители на ОИК-Невестино, които да предадат избирателните списъци и приложенията към тях на ТЗ на ГД „ГРАО” След проведено обсъждане на точка 8 от Дневния ред на ОИК – Невестино и На основание чл.85, ал.4, чл.87, ал.1,т. 1 и т.32 от Изборния кодекс и Решение № 1129-МИ/18.09.2019 г. на ЦИК, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 89 / 03.04.2023

  относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 168 от 03.04.2023 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Димитър Василев Бальовски , от листата на ПП „ГЕРБ” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА

 • № 88 / 08.12.2020

  относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 3450 от 07.12.2020 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Росен Методиев Атанасов , от листата на Коалиция „БСП за България” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА.

 • № 87 / 05.11.2019

  относно: Определяне на представител на ОИК Невестино по заведеното административно дело № 523/2019 г. на АС – Кюстендил по жалби против Решения на ОИК Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

всички решения