Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 84
Невестино, 03.11.2019

ОТНОСНО: Определяне представител на ОИК-Невестино за връчване на Удостоверенията на новоизбраните Кметове и Общински съветници в учредителната сесия на 05.11.2019г. на ОбС-Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 87, ал. 1, т.26 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

Упълномощава  Миленка Стоянова - Зам. Председател на ОИК-Невестино, в изпълнение на чл.87, ал. 1, т. 26 от ИК да връчи  Удостоверенията на новоизбраните Кметове и общински съветници в насрочената Учредителна сесия на 05.11.2019г. на Общински съвет-Невестино.

  

 На основание чл. 88, ал.1 от Изборния кодекс настоящото решение  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез ОИК – Невестино.

 

Председател: Десислава Миладинова Златкова

Зам. председател: Миленка Цекова Стоянова

* Публикувано на 03.11.2019 в 16:07 часа

Календар

Решения

  • № 89 / 03.04.2023

    относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 168 от 03.04.2023 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Димитър Василев Бальовски , от листата на ПП „ГЕРБ” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА

  • № 88 / 08.12.2020

    относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 3450 от 07.12.2020 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Росен Методиев Атанасов , от листата на Коалиция „БСП за България” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА.

  • № 87 / 05.11.2019

    относно: Определяне на представител на ОИК Невестино по заведеното административно дело № 523/2019 г. на АС – Кюстендил по жалби против Решения на ОИК Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

всички решения