Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 71
Невестино, 24.10.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на представители на ОИК-Невестино да подписват приемо-предавателните протоколи за предаването на изборните книжа на СИК След проведено обсъждане на точка 9 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.20 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

Упълномощава -  Николай Никифоров и Миленка Цекова- членове на Общинска избирателна комисия – Невестино да подписват:

- протокол за предаване и приемане на избирателния списък – част І и част ІІ на СИК (Приложение № 82-МИ);

- протокол за предаване и приемане на списък за гласуване с ПСИК (Приложение № 83-МИ);

- протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 85-МИ);

- протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на ПСИК (Приложение № 86-МИ).

- протокол за предаване и приемане на избирателен списък в лечебните заведения, домовете за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и задържане (Приложение № 84-МИ);

 

 

           

На основание чл. 88, ал.1 от Изборния кодекс настоящото решение  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез ОИК – Невестино.

 

 

Председател: Десислава Миладинова Златкова

Секретар: Мария Стефанова Василева

* Публикувано на 24.10.2019 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 89 / 03.04.2023

    относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 168 от 03.04.2023 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Димитър Василев Бальовски , от листата на ПП „ГЕРБ” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА

  • № 88 / 08.12.2020

    относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 3450 от 07.12.2020 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Росен Методиев Атанасов , от листата на Коалиция „БСП за България” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА.

  • № 87 / 05.11.2019

    относно: Определяне на представител на ОИК Невестино по заведеното административно дело № 523/2019 г. на АС – Кюстендил по жалби против Решения на ОИК Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

всички решения