Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 85
Невестино, 03.11.2019

ОТНОСНО: Предаване на изборните книжа и материали на Общинска администрация-Невестино, във връзка с получена Заповед № З-300/01.11.19г. на Община Невестино По повод Писмо № МИ-15-1396 от 02.11.2019г. и Решение № 1180-МИ от 24.09.2019г.на ЦИК И след проведено обсъждане на точка 2 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 87, ал. 1, т.34 и чл.457, ал. 4 и ал.5 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

Общинска избирателна комисия да изготви опис на подлежащите на предаване в общинска администрация-Невестино  изборни книжа.

 Не  подлежи на предаване за съхранение текущата документация, необходима за работата на комисията по време на мандата, както и печата на ОИК-Невестино.Тази документация, както и печата на ОИК-Невестино се съхраняват от комисията ,в определения й за съхранение метален шкаф в работното  помещение на ОИК-Невестино .

 

На основание чл. 88, ал.1 от Изборния кодекс настоящото решение  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез ОИК – Невестино.

 

Председател: Десислава Миладинова Златкова

Зам. председател: Миленка Цекова Стоянова

* Публикувано на 03.11.2019 в 16:07 часа

Календар

Решения

  • № 89 / 03.04.2023

    относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 168 от 03.04.2023 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Димитър Василев Бальовски , от листата на ПП „ГЕРБ” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА

  • № 88 / 08.12.2020

    относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 3450 от 07.12.2020 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Росен Методиев Атанасов , от листата на Коалиция „БСП за България” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА.

  • № 87 / 05.11.2019

    относно: Определяне на представител на ОИК Невестино по заведеното административно дело № 523/2019 г. на АС – Кюстендил по жалби против Решения на ОИК Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

всички решения