Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 72
Невестино, 24.10.2019

ОТНОСНО: Оперативен план за определяне на функциите на членовете на Общинска избирателна комисия - Невестино в изборния ден на 27 октомври 2019 г. за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година След проведено обсъждане на точка 10 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл.85, ал.4, чл.87, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Невестино, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

 1. Дежурни на служебните телефони на ОИК – Невестино  с цел приемане на сигнали и жалби подадени до Общинска избирателна комисия - Невестино, през целия ден на 27 октомври 2019 година, както и методическа помощ във връзка с приложението на Изборния кодекс.

Миленка Цекова

Елизабет Стойнева

 

 1. Разпределение  на функциите на членовете на Общинска избирателна комисия – Невестино при предаване на протоколите от секционните избирателни комисии в изборния ден на 27 октомври 2019 г.

Даниела Йорданова

             Галя Стоянова

 

 1. Предварителна проверка на изборните протоколи и проверка на контролите, заложени в тях преди обработване и проверка в изчислителния пункт.

Румяна Тодорова

Николай Никифоров

 

 1. Контрол и приемане на протоколите след приемането им от изчислителния пункт в съответствие с издадените разписки.

             Ивета Николова

             Марина Кечова

 

 1. Осъществяване на контрол при приемане на избирателните списъци, декларациите (приложения №15-МИ и №81-МИ) и удостоверения, приложени към избирателния списък (приложения №14-МИ и №16-МИ); списъка на заличените лица (Приложение № 6-МИ);списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 80 -МИ)

 

Галя Стоянова

Снежана Гаврилова

 

 1. Разпластяване на протоколите:

 

Мария Василева

Миленка Цекова

 

 

На основание чл. 88, ал.1 от Изборния кодекс настоящото решение  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез ОИК – Невестино.

 

Председател: Десислава Миладинова Златкова

Секретар: Мария Стефанова Василева

* Публикувано на 24.10.2019 в 18:11 часа

Календар

Решения

 • № 89 / 03.04.2023

  относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 168 от 03.04.2023 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Димитър Василев Бальовски , от листата на ПП „ГЕРБ” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА

 • № 88 / 08.12.2020

  относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 3450 от 07.12.2020 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Росен Методиев Атанасов , от листата на Коалиция „БСП за България” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА.

 • № 87 / 05.11.2019

  относно: Определяне на представител на ОИК Невестино по заведеното административно дело № 523/2019 г. на АС – Кюстендил по жалби против Решения на ОИК Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

всички решения