Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 78
Невестино, 27.10.2019

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК № 10310009 с. Кадровица и СИК № 103100017 с.Рашка Гращица, назначени с Решение № 50/28.09.2019г. и Решение № 63/24.10.2019г. за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. В Общинска избирателна комисия- Невестино е постъпило Предложение с вх. № 138/27.10.2019г. от упълномощен представител на ПП ”Движение за права и свободи”, съгласно представено пълномощно и Предложение с вх. № 139/27.10.2019г. от упълномощен представител на Коалиция „БСП за България”, съгласно представено пълномощно, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., предвид дадените Методически указания на ЦИК, приети с Решение № 1112-МИ/16.09.2019 г. в раздел І „Действия на ОИК в изборния ден до приключване на гласуването”, конкретно в т.2 в случаите, в които място в СИК остане незаето до 1 час след откриване на изборния ден, След проведено обсъждане на точка 2 от Дневния ред на ОИК – Невестино на основание чл. 87, ал. 1, т.5 и т.6 и чл.89, ал. 1 от Изборния кодекс и Методически указания, приети с Решение № 1112-МИ/16.09.2019 г. на ЦИК , Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

1.Освобождава  Веселинка   Петрова,  ЕГН **, като член на секционна избирателна комисия № 103100009 в с. Кадровица за провеждането на избори за  общински съветници и кметове на 27октомври 2019г.

НАЗНАЧАВА Методи   Брусарски, с ЕГН **, като член секционна избирателна комисия № 103100009 в с. Кадровица за провеждането на избори за  общински съветници и кметове на 27октомври 2019г.

 2.Освобождава  Мариела   Кирилова, с  ЕГН ** като член на секционна избирателна комисия № 103100017 в с. Рашка Гращица  за провеждането на избори за  общински съветници и кметове на 27октомври 2019г.

НАЗНАЧАВА Емил   Лазаров, с ЕГН **, като член в секционна избирателна комисия № 103100017 в с. Рашка Гращица  за провеждането на избори за  общински съветници и кметове на 27октомври 2019г.

Общинска избирателна комисия – Невестино да издаде удостоверение на членовете на СИК при Община Невестино.

На основание чл. 88, ал.1 от Изборния кодекс настоящото решение  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез ОИК – Невестино.

Председател: Десислава Миладинова Златкова

Зам. председател: Миленка Цекова Стоянова

* Публикувано на 27.10.2019 в 11:28 часа

Календар

Решения

  • № 89 / 03.04.2023

    относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 168 от 03.04.2023 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Димитър Василев Бальовски , от листата на ПП „ГЕРБ” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА

  • № 88 / 08.12.2020

    относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 3450 от 07.12.2020 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Росен Методиев Атанасов , от листата на Коалиция „БСП за България” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА.

  • № 87 / 05.11.2019

    относно: Определяне на представител на ОИК Невестино по заведеното административно дело № 523/2019 г. на АС – Кюстендил по жалби против Решения на ОИК Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

всички решения