Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 79
Невестино, 28.10.2019

ОТНОСНО: Определяне чрез жребий поредните номера на кандидатите Георги Тасков с ЕГН *** и Кирчо Спиридонов, ЕГН ***, получили еднакъв брой предпочитания (преференции) в списъка на кандидатската листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ” при изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. На 28 октомври 2019 г. в 03,37 ч. е постъпило в ОИК – Невестино искане от „Информационно обслужване” АД за провеждане на жребий на кандидатите в списък „А” в листата на ПП „ГЕРБ”, получили равен брой предпочитания (преференции) – 13 броя. На основание 454, ал.4 от Изборния кодекс, на 28.10.2019г. в 05,40 ч. в залата на ОИК – Невестино, находяща се на ет.2, в сградата на общинска администрация Невестино, село Невестино, ул. „Владимир Поптомов” №17, Общинска избирателна комисия – Невестино в присъствието на заинтересованите кандидати Георги Тасков с ЕГН *** и Кирчо Спиридонов, ЕГН *** с еднакъв брой предпочитания (преференции) в списъка на кандидатската листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ” при изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г., както и упълномощеният представител на ПП”ГЕРБ” – Илиан Богомилов, проведе жребий. След проведения жребий и на основание чл. 87, ал.1, т.26, вр. чл.454, ал.4 от ИК, ОИК - Невестино

.

Обявява следната поредност на номерата на двамата кандидати: Георги Тасков с ЕГН *** и Кирчо Спиридонов, ЕГН ***, в листата за общински съветници, предложена от ПП” ГЕРБ”, получили равен брой предпочитания (преференции) – 13 (тринадесет) в изборите за общински съветници и кметове в община Невестино, проведени на 27 октомври 2019 година:

 1. Кирчо Спиридонов, ЕГН ***
 2. Георги Тасков с ЕГН ***

 

 На основание чл. 88, ал.1 от Изборния кодекс настоящото решение  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез ОИК – Невестино.

Председател:Десислава Миладинова Златкова

Председател: Десислава Миладинова Златкова

Зам. председател: Миленка Цекова Стоянова

* Публикувано на 27.10.2019 в 10:46 часа

Календар

Решения

 • № 89 / 03.04.2023

  относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 168 от 03.04.2023 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Димитър Василев Бальовски , от листата на ПП „ГЕРБ” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА

 • № 88 / 08.12.2020

  относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 3450 от 07.12.2020 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Росен Методиев Атанасов , от листата на Коалиция „БСП за България” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА.

 • № 87 / 05.11.2019

  относно: Определяне на представител на ОИК Невестино по заведеното административно дело № 523/2019 г. на АС – Кюстендил по жалби против Решения на ОИК Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

всички решения