Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 70
Невестино, 24.10.2019

ОТНОСНО: Определяне на представители на Общинска избирателна комисия – Невестино за предаване протоколи от изборните резултати и останалите книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. на ЦИК и Определяне на представители на ОИК-Невестино, които да предадат избирателните списъци и приложенията към тях на ТЗ на ГД „ГРАО” След проведено обсъждане на точка 8 от Дневния ред на ОИК – Невестино и На основание чл.85, ал.4, чл.87, ал.1,т. 1 и т.32 от Изборния кодекс и Решение № 1129-МИ/18.09.2019 г. на ЦИК, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

 1. Определяне на представители на Общинска избирателна комисия – Невестино за предаване протоколи от изборните резултати и останалите книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. на ЦИК, както следва:

 

 1. Десислава Златкова,
 1. Ивета Николова 
 2. Мария Василева,
 1. Определя представители на ОИК-Невестино, които да предадат избирателните списъци и приложенията към тях на ТЗ на ГД „ГРАО”

 

 1. Марина Кечова
 2. Снежана Гаврилова
 3. Румяна Тодорова

На основание чл. 88, ал.1 от Изборния кодекс настоящото решение  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез ОИК – Невестино.

 

Председател: Десислава Миладинова Златкова

Секретар: Мария Стефанова Василева

* Публикувано на 24.10.2019 в 18:10 часа

Календар

Решения

 • № 89 / 03.04.2023

  относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 168 от 03.04.2023 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Димитър Василев Бальовски , от листата на ПП „ГЕРБ” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА

 • № 88 / 08.12.2020

  относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 3450 от 07.12.2020 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Росен Методиев Атанасов , от листата на Коалиция „БСП за България” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА.

 • № 87 / 05.11.2019

  относно: Определяне на представител на ОИК Невестино по заведеното административно дело № 523/2019 г. на АС – Кюстендил по жалби против Решения на ОИК Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

всички решения