Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 76
Невестино, 27.10.2019

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК № 103100004 с.Долна Козница и СИК № 103100011 с. Мърводол, назначени с Решение № 50/ 28.09.2019г. за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. В Общинска избирателна комисия- Невестино е постъпило Предложение с вх. № 135/27.10.2019г. от упълномощен представител на ПП”Движение за права и свободи”, съгласно представено пълномощно и Предложение с вх. № 136/27.10.2019г. от упълномощен представител на ПП”Движение за права и свободи”, съгласно представено пълномощно, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., След проведено обсъждане на точка 4 от Дневния ред на ОИК – Невестино на основание чл. 87, ал. 1, т.5 и т.6 и чл.89, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

      

 

1.Освобождава  Благойка   Димитрова,  ЕГН  *** като член на секционна избирателна комисия № 103100004 в с. Долна Козница за провеждането на избори за  общински съветници и кметове на 27октомври 2019г.

НАЗНАЧАВА Добринка    Колева, с ЕГН *** като член секционна избирателна комисия № 103100004 в с. Долна Козница за провеждането на избори за  общински съветници и кметове на 27октомври 2019г.

 2.Освобождава  Любомир  Алексов, с  ЕГН *** като член на секционна избирателна комисия № 103100011 в с. Мърводол за провеждането на избори за  общински съветници и кметове на 27октомври 2019г.

НАЗНАЧАВА Йордан   Гугушански ЕГН *** като член в секционна избирателна комисия № 103100011 в с. Мърводол за провеждането на избори за  общински съветници и кметове на 27октомври 2019г.

Общинска избирателна комисия – Невестино да издаде удостоверение на членовете на СИК при Община Невестино.

На основание чл. 88, ал.1 от Изборния кодекс настоящото решение  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез ОИК – Невестино.

Председател: Десислава Миладинова Златкова

Секретар: Мария Стефанова Василева

* Публикувано на 27.10.2019 в 06:59 часа

Календар

Решения

  • № 89 / 03.04.2023

    относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 168 от 03.04.2023 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Димитър Василев Бальовски , от листата на ПП „ГЕРБ” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА

  • № 88 / 08.12.2020

    относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 3450 от 07.12.2020 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Росен Методиев Атанасов , от листата на Коалиция „БСП за България” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА.

  • № 87 / 05.11.2019

    относно: Определяне на представител на ОИК Невестино по заведеното административно дело № 523/2019 г. на АС – Кюстендил по жалби против Решения на ОИК Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

всички решения