Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 89
Невестино, 03.04.2023

ОТНОСНО: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 168 от 03.04.2023 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Димитър Василев Бальовски , от листата на ПП „ГЕРБ” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА

Прекратява предсрочно пълномощията на общинския съветник от листата на ПП „ГЕРБ” Димитър Василев Бальовски, поради наличие на условията на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА.

 

  Обявява за избран общински съветник от  листата на ПП „ГЕРБ”   следващия в листата кандидат – Георги Любенов Тасков .

 

Решението може да се оспорва чрез ОИК –Невестино пред Административен съд – Кюстендил,  в 7-дневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 ИК.

 

Да се изпрати  препис от решението на общински съвет – Невестино  в тридневен срок от влизането му в сила.         

На основание чл. 88, ал.1 от Изборния кодекс настоящото решение  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез ОИК – Невестино.

           

Председател: Десислава Миладинова Златкова

Секретар: Мария Стефанова Василева

* Публикувано на 03.04.2023 в 16:18 часа

Календар

Решения

  • № 89 / 03.04.2023

    относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 168 от 03.04.2023 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Димитър Василев Бальовски , от листата на ПП „ГЕРБ” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА

  • № 88 / 08.12.2020

    относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 3450 от 07.12.2020 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Росен Методиев Атанасов , от листата на Коалиция „БСП за България” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА.

  • № 87 / 05.11.2019

    относно: Определяне на представител на ОИК Невестино по заведеното административно дело № 523/2019 г. на АС – Кюстендил по жалби против Решения на ОИК Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

всички решения