Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 74
Невестино, 27.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ” при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. В Общинска избирателна комисия- Невестино е постъпило Заявление с вх. № 130/25.10.2019г. от общия регистър и вх. № 3/25.10.2019 в 15.45ч. във Входящия регистър за предложени за на регистрация на застъпнициот във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ” Към Заявление вх.№ 130 от 25.10.2019 г. (Приложение № 73-МИ) с представен списък на хартиен носител, са приложени: 1. Декларация от лицата , заявени за регистрация като застъпници /Приложение № 75-МИ / по образец от всеки един от кандидатите – 9 /девет/ бр.; 2.Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова, в качеството и на представляващ Коалиция от партии „БСП за БЪЛГАРИЯ” за упълномощаване на Благой Андонов да го представлява пред ОИК-Невестино при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. пред ОИК – Невестино. 3.Списъка е представен и на електронен носител След проведено обсъждане на точка 2 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл.87, ал.4, т.18, във връзка с чл.117 и чл.118 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК , Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

Регистрира като застъпници на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ”   при произвеждане  на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г., както следва:

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН

1

Теменужка   Янкова

 

2

Методи   Янков

 

3

Крум   Костадинов

 

4

Райка   Велинова

 

5

Крум   Янев

 

6

Станимир   Йорданов

 

7

Дюлка   Дамянова

 

8

Малина   Воденичарска

 

9

Васил   Алексов

 

 

 

Общинска избирателна комисия – Невестино да издаде удостоверение на застъпниците при Община Невестино.

 

На основание чл. 88, ал.1 от Изборния кодекс настоящото решение  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез ОИК – Невестино.

 

 

Председател: Десислава Миладинова Златкова

Зам. председател: Миленка Цекова Стоянова

* Публикувано на 27.10.2019 в 07:02 часа

Календар

Решения

  • № 89 / 03.04.2023

    относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 168 от 03.04.2023 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Димитър Василев Бальовски , от листата на ПП „ГЕРБ” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА

  • № 88 / 08.12.2020

    относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 3450 от 07.12.2020 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Росен Методиев Атанасов , от листата на Коалиция „БСП за България” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА.

  • № 87 / 05.11.2019

    относно: Определяне на представител на ОИК Невестино по заведеното административно дело № 523/2019 г. на АС – Кюстендил по жалби против Решения на ОИК Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

всички решения