Заседания

Заседание от дата 27.10.2019 от 10:00 часа.

Заседание от дата 27.10.2019 от 06:00 часа.

Решения

№ 78 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК № 10310009 с. Кадровица и СИК № 103100017 с.Рашка Гращица, назначени с Решение № 50/28.09.2019г. и Решение № 63/24.10.2019г. за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. В Общинска избирателна комисия- Невестино е постъпило Предложение с вх. № 138/27.10.2019г. от упълномощен представител на ПП ”Движение за права и свободи”, съгласно представено пълномощно и Предложение с вх. № 139/27.10.2019г. от упълномощен представител на Коалиция „БСП за България”, съгласно представено пълномощно, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., предвид дадените Методически указания на ЦИК, приети с Решение № 1112-МИ/16.09.2019 г. в раздел І „Действия на ОИК в изборния ден до приключване на гласуването”, конкретно в т.2 в случаите, в които място в СИК остане незаето до 1 час след откриване на изборния ден, След проведено обсъждане на точка 2 от Дневния ред на ОИК – Невестино на основание чл. 87, ал. 1, т.5 и т.6 и чл.89, ал. 1 от Изборния кодекс и Методически указания, приети с Решение № 1112-МИ/16.09.2019 г. на ЦИК , Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

№ 77 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК № 103100003 с.Четирци и СИК № 103100010, с. Лиляч, назначени с Решение № 50/ 28.09.2019г. и Решение № 63/24.10.2019г. за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. и прието решение №56/08.10.2019 г. на ОИК - Невестино за утвърждаване на резервни членове на СИК В Общинска избирателна комисия- Невестино е постъпило Предложение с вх. № 137/27.10.2019г. от упълномощен представител на ПП ”Движение за права и свободи”, съгласно представено пълномощно, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. и списък на резервни членове на СИК, утвърден с Решение № 56/08.10.2019 г. на ОИК – Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино на основание чл. 87, ал. 1, т.5 и т.6 и чл.89, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

№ 76 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК № 103100004 с.Долна Козница и СИК № 103100011 с. Мърводол, назначени с Решение № 50/ 28.09.2019г. за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. В Общинска избирателна комисия- Невестино е постъпило Предложение с вх. № 135/27.10.2019г. от упълномощен представител на ПП”Движение за права и свободи”, съгласно представено пълномощно и Предложение с вх. № 136/27.10.2019г. от упълномощен представител на ПП”Движение за права и свободи”, съгласно представено пълномощно, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., След проведено обсъждане на точка 4 от Дневния ред на ОИК – Невестино на основание чл. 87, ал. 1, т.5 и т.6 и чл.89, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

№ 75 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на при произвеждане ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ” на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. В Общинска избирателна комисия- Невестино е постъпило Заявление с вх. № 131/25.10.2019г. от общия регистър и вх. № 4/25.10.2019 в 15.45ч. във Входящия регистър за предложени за на регистрация на застъпнициот във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ”. Към Заявление вх.№ 125 от 23.10.2019 г. (Приложение № 68-МИ) с представен списък на хартиен носител, са приложени: 1. Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници /Приложение № 73-МИ / по образец от всеки един от кандидатите – 10 /десет/ бр.; 2.Пълномощно от Костадин Тодоров Костадинов, в качеството му на представляващ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ” за упълномощаване на Владислав Кирилов Лехчански да го представлява пред ОИК-Невестино при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. пред ОИК – Невестино. 3.Списъка е представен и на електронен носител След проведено обсъждане на точка 3 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл.87, ал.4, т.18, във връзка с чл.117 и чл.118 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК , Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 74 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ” при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. В Общинска избирателна комисия- Невестино е постъпило Заявление с вх. № 130/25.10.2019г. от общия регистър и вх. № 3/25.10.2019 в 15.45ч. във Входящия регистър за предложени за на регистрация на застъпнициот във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ” Към Заявление вх.№ 130 от 25.10.2019 г. (Приложение № 73-МИ) с представен списък на хартиен носител, са приложени: 1. Декларация от лицата , заявени за регистрация като застъпници /Приложение № 75-МИ / по образец от всеки един от кандидатите – 9 /девет/ бр.; 2.Пълномощно от Корнелия Петрова Нинова, в качеството и на представляващ Коалиция от партии „БСП за БЪЛГАРИЯ” за упълномощаване на Благой Андонов да го представлява пред ОИК-Невестино при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. пред ОИК – Невестино. 3.Списъка е представен и на електронен носител След проведено обсъждане на точка 2 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл.87, ал.4, т.18, във връзка с чл.117 и чл.118 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК , Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 73 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 66 от 24.10.2019 г. на ОИК – Невестино, относно Регистрация на застъпници на кандидатската листа на НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ /ВМРО-БНД И ЗНС/ при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. Общинска избирателна комисия – Невестино след извършена служебна справка установи, че е допусната техническа грешка в Решение № 26 от 24.10.2019 г. относно Регистрация на застъпници на кандидатската листа на НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ /ВМРО-БНД И ЗНС/ при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. На основание чл.85, ал.4, чл.87, ал.1, т.1, вр. т.13 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Невестино взе следното:

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 88 / 08.12.2020

  относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 3450 от 07.12.2020 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Росен Методиев Атанасов , от листата на Коалиция „БСП за България” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА.

 • № 87 / 05.11.2019

  относно: Определяне на представител на ОИК Невестино по заведеното административно дело № 523/2019 г. на АС – Кюстендил по жалби против Решения на ОИК Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

 • № 86 / 03.11.2019

  относно: Допълване на Решения № 81, 82 и 83 от 28.10.19г. на ОИК-Невестино По повод постъпило Писмо МИ-15-1327 от 31.10.2019г. от ЦИК,предвид образеца на изборни книжа-Приложение № 93- МИ и Приложение № 94- МИ, с оглед разпоредбата на чл.459, ал. 1 от ИК, ОИК-Невестино следва да допълни диспозитивите на постановените Решения по чл.452, чл.453 и чл.454 от ИК от 28.10.2019г. при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. След проведено обсъждане на точка 3 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 87, ал. 1, т.26 и чл.459, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

всички решения