Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 151
Невестино, 01.11.2015

ОТНОСНО: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Невестино, предложени от различни партии и коалиции, за прeдаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за кметове на 01.11.2015 г. в ТЗ „ГРАО” – Кюстендил.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-НЕВЕСТИНО

РЕШЕНИЕ
№151/01.11.2015 г

ОТНОСНО: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Невестино, предложени от различни партии и коалиции, за прeдаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за кметове на 01.11.2015 г. в ТЗ „ГРАО” – Кюстендил. 

На основание чл. 87, ал. 1, т.1 от ИК и Решение на ЦИК № 2693-МИ от 20.10.2015 г. и Решение № 2694-НР от 20.10.2015 г., Общинската избирателна комисия Невестино 

Р Е Ш И:

Упълномощава:

 1. Андрей Емилов Благоев  – член на ОИК Невестино,
 2. Надя Георгиева Стефанова - член на ОИК Невестино,
 3. Райка Димитрова Тачева - член на ОИК Невестино,

със следните правомощия:

Да предадат избирателни списъци за гласуване на изборите за кметове на 01.11.2015 г.  в ТЗ „ГРАО” – Кюстендил.

Да подпишат приемо-предавателен протокол за предаването на списъците за кметове на 01.11.2015 г. в ТЗ „ГРАО” – Кюстендил.

Община Невестино да подсигури превоз на упълномощените представители на ОИК Невестино за изпълнение на горните правомощия.

Решението да се изпрати на Община Невестино, обл. Кюстендил.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

 

 

Председател: Мая Първанова Арсова

Секретар: Георги Стоянов Велков

* Публикувано на 01.11.2015 в 21:44 часа

Календар

Решения

 • № 185 / 07.02.2019

  относно: ОТНОСНО: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ПП АБВ И ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН СЛЕДВАЩИЯТ ОТ ЛИСТАТА НА ПП АБВ

 • № 155 / 02.04.2016

  относно: Уведомяване на ЦИК за предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

 • № 154 / 25.03.2016

  относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛИЛЯЧ

всички решения