№ 185 / 07.02.2019

ОТНОСНО : ОТНОСНО: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ПП АБВ И ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН СЛЕДВАЩИЯТ ОТ ЛИСТАТА НА ПП АБВ

№ 155 / 02.04.2016

ОТНОСНО : Уведомяване на ЦИК за предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

№ 154 / 25.03.2016

ОТНОСНО : ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛИЛЯЧ

№ 153 / 23.02.2016

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК за разпечатване помещението за съхранение на изборните книжа

№ 152 / 05.11.2015

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 1/04.11.2015 година от Катинка Борисова Очипалска избрана за общински съветник от ПП ГЕРБ

№ 151 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Невестино, предложени от различни партии и коалиции, за прeдаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за кметове на 01.11.2015 г. в ТЗ „ГРАО” – Кюстендил.

№ 150 / 01.11.2015

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Рашка Гращица, област Кюстендил, на втори тур

№ 149 / 01.11.2015

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Ваксево, област Кюстендил, на втори тур

№ 148 / 01.11.2015

ОТНОСНО : Извършване на промени в състава на СИК за провеждане на избори за кметове в Община Невестино на 01 Ноември 2015 год. от квотата на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”

№ 147 / 31.10.2015

ОТНОСНО : Публикуване на интернет страницата на ОИК Невестино на сканирано копие на одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в отделните видове избор в Община Невестино

№ 146 / 31.10.2015

ОТНОСНО : Извършване на промени в състава на СИК за провеждане на избори за кметове в Община Невестино на 01 Ноември 2015 год. от квотата на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”.

№ 145 / 29.10.2015

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници за провеждане на II тур за избори за кмет на кметство на 01 ноември 2015г. на територията на община Невестино от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”.

№ 144 / 29.10.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на член от ОИК, който да получи изборните книжа и материали за II-ри тур на изборите за кмет на кметство на 01.11.2015 г.

№ 143 / 29.10.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на ОИК-Невестино за получаване на хартиени бюлетини за II-ри тур за изборите за кмет на кметство на 01.11. 2015 г.

№ 142 / 27.10.2015

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка на решение №130/26.10.2015г

№ 141 / 27.10.2015

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници за провеждане на II тур за избори за кметове на 01 ноември 2015г. на територията на община Невестино от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”.

№ 140 / 27.10.2015

ОТНОСНО : Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Невестино, предложени от различни партии и коалиции, за прeдаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. в ГД „ГРАО” – Кюстендил.

№ 139 / 27.10.2015

ОТНОСНО : Извършване на промени в състава на СИК за провеждане на II тур за избори за кметове на 01 ноември 2015г. на територията на община Невестино от квотата на ПП „ГЕРБ”.

№ 138 / 27.10.2015

ОТНОСНО : Анулиране на разписки от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии от изчислителния пункт за общински съветници от изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

№ 137 / 26.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на образци на бюлетини за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

Календар

Решения

  • № 185 / 07.02.2019

    относно: ОТНОСНО: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ПП АБВ И ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН СЛЕДВАЩИЯТ ОТ ЛИСТАТА НА ПП АБВ

  • № 155 / 02.04.2016

    относно: Уведомяване на ЦИК за предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

  • № 154 / 25.03.2016

    относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛИЛЯЧ

всички решения