Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 155
Невестино, 02.04.2016

ОТНОСНО: Уведомяване на ЦИК за предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

РЕШЕНИЕ 


№ 155/02.04.2016г.

 

ОТНОСНО: Уведомяване на ЦИК за предложение до  Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил.

В Общинска избирателна комисия-Невестино  е постъпило писмо с изх. № 1001/23.03.2016 г. на Председателя на Общински съвет Невестино, във връзка с постъпила чрез него молба с № 1001/22.03.2016 г. от Михал Асенов Михалков, кмет на кметство с.Лиляч, община Невестино за  подаване на оставка.

Предвид изложеното и   на основание чл.87, ал.1, т.30, чл.463,ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 154/25.03.2016 г. на ОИК-Невестино, с което се прекратяват пълномощията на Михал Асенов Михалков като Кмет на кметство с.Лиляч, ОИК-Невестино

 

РЕШИ:

          Общинската избирателна комисия – Невестино уведомява ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочването на  частичен избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл.88 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Мая Първанова Арсова

Секретар: Георги Стоянов Велков

* Публикувано на 08.04.2016 в 16:54 часа

Календар

Решения

  • № 185 / 07.02.2019

    относно: ОТНОСНО: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ПП АБВ И ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН СЛЕДВАЩИЯТ ОТ ЛИСТАТА НА ПП АБВ

  • № 155 / 02.04.2016

    относно: Уведомяване на ЦИК за предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

  • № 154 / 25.03.2016

    относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛИЛЯЧ

всички решения