Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 154
Невестино, 25.03.2016

ОТНОСНО: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛИЛЯЧ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-НЕВЕСТИНО

РЕШЕНИЕ 


№ 154/25.03.2016г.

 

ОТНОСНО: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛИЛЯЧ

В Общинска избирателна комисия-Невестино  е постъпило писмо с изх. № 1001/23.03.2016 г. на Председателя на Общински съвет Невестино, във връзка с постъпила чрез него молба с № 1001/22.03.2016 г. от Михал Асенов Михалков, кмет на кметство с.Лиляч, община Невестино за  подаване на оставка.

Общинската избирателна комисия на основание чл. 463 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс, във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА

РЕШИ:

ПРЕДСРОЧНО прекратява пълномощията на Михал Асенов Михалков –Кмет на кметство с.Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

Решението ведно с приложенията да се изпрати на ЦИК, съгласно чл. 463, ал. 3 от ИК.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл.88 от Изборния кодекс.

 

 

Председател:

Мая Арсова

 

Секретар:

Георги Велков

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател: Мая Първанова Арсова

Секретар: Георги Стоянов Велков

* Публикувано на 28.03.2016 в 13:30 часа

Календар

Решения

  • № 185 / 07.02.2019

    относно: ОТНОСНО: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ПП АБВ И ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН СЛЕДВАЩИЯТ ОТ ЛИСТАТА НА ПП АБВ

  • № 155 / 02.04.2016

    относно: Уведомяване на ЦИК за предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

  • № 154 / 25.03.2016

    относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛИЛЯЧ

всички решения