Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 148
Невестино, 01.11.2015

ОТНОСНО: Извършване на промени в състава на СИК за провеждане на избори за кметове в Община Невестино на 01 Ноември 2015 год. от квотата на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-НЕВЕСТИНО

РЕШЕНИЕ
№148/01.11.2015 г

ОТНОСНО: Извършване на промени в състава на СИК за провеждане на избори за кметове в Община Невестино на 01 Ноември 2015 год. от квотата на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”

В Общинска избирателна комисия - Невестино е постъпило предложение от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” с вх.№84/01.11.2015г. и вх.№85/01.11.2015г. за извършване на промени в състави на СИК на територията на община Невестино.

Общинска избирателна комисия - Невестино, като взе предвид така постъпилото предложение за промени в съставите на образуваните на територията на общината избирателни секции и на основание чл.87, ал.1, т.5 и чл.89, ал.1 от Изборния кодекс, Решение №1984/08.09.2015г. на ЦИК,

РЕШИ:

ДОПУСКА промяна в поименните състави на СИК на територията на Община Невестино от квотата на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” съгласно представеното предложение както следва:

 

№ СИК

Трите имена

 

103100001

Освобождава като член Марио Красимиров Йорданов

 

с. Ваксево

Назначава като член Станислава Николаева Стоянова

 

103100001

с. Ваксево

Освобождава като член Станислава Николаева Стоянова

 

Назначава като член Десислава Бисерова Димитрова

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

 

Председател: Мая Първанова Арсова

Секретар: Георги Стоянов Велков

* Публикувано на 01.11.2015 в 21:41 часа

Календар

Решения

  • № 185 / 07.02.2019

    относно: ОТНОСНО: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ПП АБВ И ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН СЛЕДВАЩИЯТ ОТ ЛИСТАТА НА ПП АБВ

  • № 155 / 02.04.2016

    относно: Уведомяване на ЦИК за предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

  • № 154 / 25.03.2016

    относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛИЛЯЧ

всички решения