Заседания

Заседание от дата 28.09.2019 от 14:00 часа.

Решения

№ 50 / 28.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване състави на СИК на територията на Община Невестино при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г. С вх. № 60/25.09.2019г. на ОИК-Невестино е постъпила документация от кмета на община Невестино по проведени консултации за съставите на СИК на територията на община Невестино, ведно със списък на резервните членове и протокол от проведените консултации. ОИК-Невестино констатира, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите. Съгласно протокол от 19.09.2019г. от проведените консултации, предложението за разпределение на съставите на секционните избирателни комисии е одобрено от представителите на всички партии и коалиции, участвали в консултациите Протоколът е подписан от всички участващи в консултациите. Към предложението са представени следните документи : 1. Графично предложение за състав на секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на Община невестино , включващо броя и длъжностите в комисиите-Приложение №1 към Протокола от 19.09.19г.; 2. Писмено предложение за състав на СИК, /без подвижна СИК/, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партия или коалиция от партии, която го предлага и телефон за връзка – на хартиен и електронен носител; 3. Списък на резервните членове, които ще заместят предложените от партиите и коалициите от партии лица в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК; 4. Предложения на партиите и коалициите от партии за състава на СИК; 5. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 18.09.2019 г., или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; 6. Оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица, издадено не по-рано от 18.09.2019 г.; 7. Протокол от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписан от участниците в консултациите; 8. Извадка от интернет страницата на община Невестино с обявление за датата, мястото и часа за провеждане на консултациите; 9. Заповед от 12.09.19г. на Кмета на Общината за определяне датата, мястото и часа за провеждане на консултациите; 10. Писмо до парламентарно представените партии и коалиции в 44-то народно събрание и партии и коалиции, които имат избранис техни кандидатски листи членове на Европейският парламент от Република България, но не са парламентарно представени; Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1, т.5 , във връзка с чл.91 ал. 11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение №1029-МИ/10.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Невестино взе следното:

№ 49 / 28.09.2019

ОТНОСНО : Одобряване на тираж на бюлетините при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Невестино. На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, чл. 209, ал. 1, изр. Второ от Изборния кодекс, във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, във връзка с чл. 209, ал. 3. от ИК и в изпълнение на Решение № 993-МИ/07.09.2019 г. т. 6 на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Невестино взе следното:

№ 48 / 28.09.2019

ОТНОСНО : Одобряване на графичен файл с образец на бюлетините за избор на общински съветници, Кмет на Община, Кмет на Кметство с.Ваксево при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Невестино. След определяне на поредните номера на партиите и коалициите в бюлетините за изборите на общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., получаване и разпечатване на графичния файл с предпечат на хартиените бюлетини по видове, на основание чл.87, ал.1, т.9 от ИК и Решение №993-МИ/07.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Невестино взе следното:

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 88 / 08.12.2020

  относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 3450 от 07.12.2020 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Росен Методиев Атанасов , от листата на Коалиция „БСП за България” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА.

 • № 87 / 05.11.2019

  относно: Определяне на представител на ОИК Невестино по заведеното административно дело № 523/2019 г. на АС – Кюстендил по жалби против Решения на ОИК Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

 • № 86 / 03.11.2019

  относно: Допълване на Решения № 81, 82 и 83 от 28.10.19г. на ОИК-Невестино По повод постъпило Писмо МИ-15-1327 от 31.10.2019г. от ЦИК,предвид образеца на изборни книжа-Приложение № 93- МИ и Приложение № 94- МИ, с оглед разпоредбата на чл.459, ал. 1 от ИК, ОИК-Невестино следва да допълни диспозитивите на постановените Решения по чл.452, чл.453 и чл.454 от ИК от 28.10.2019г. при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. След проведено обсъждане на точка 3 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 87, ал. 1, т.26 и чл.459, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

всички решения