Заседания

Заседание от дата 24.09.2019 от 15:00 часа.

Решения

№ 46 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 36 от 20.09.2019 г. на ОИК – Невестино относно регистрация на кандидатска листа на Коалиция „БСП за България” при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Невестино Общинска избирателна комисия – Невестино след извършена служебна справка установи, че е допусната техническа грешка в Решение № 36 от 20.09.2019 г. относно регистрацията на кандидатска листа на Коалиция „БСП за България” при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Невестино. На основание чл.85, ал.4, чл.87, ал.1, т.1, вр. т.14 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Невестино взе следното:

№ 45 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници, предложена от Политическа Партия „ГЕРБ” при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година Общинска избирателна комисия – Невестино разгледа постъпило предложение с вх. № 52 от 23.09.2019 г. от общия регистър и вх. № 6 /23.09.2019 в 12,50 часа във Входящия регистър на кандидатите за общински съветници в община Невестино от Политическа партия „ГЕРБ”. Към Предложение вх.№ 52 от 23.09.2019 г. (Приложение № 62-МИ) са приложени: 1.Заявление-декларация /Приложение № 65-МИ от изборните книжа/ по образец от кандидата- 11 бр.; 2. Пълномощно от Бойко Борисов като председател и представляващ ПП „ГЕРБ”, упълномощава Виктор Янев, който от своя страна преупълномощава Илиан Богомилов да представлява Политическа партия „ГЕРБ” на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. пред ОИК – Невестино. 3. Удостоверение от Софийски градски съд, Ф.Д. № 1545 от 2007г. за актуално състояние по партидата на партията. Предложението е представено и на технически носител в Еxcel формат. Извършена е проверка съобразно указанията, визирани в Писмо изх. Рег. № МИ – 15-338/18.09.2019 г. на ЦИК. Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл. 413, ал.4 и чл.414 от Изборния кодекс и §1, т.5 от ДР на ИК и Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК. На основание чл.85, ал.4, чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Невестино взе следното:

№ 44 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Ваксево на Марянка Миланова, предложена от ПП „ГЕРБ” при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година Общинска избирателна комисия – Невестино разгледа постъпило предложение с вх. № 51 от 23.09.2019 г. от общия регистър и вх. № 2/23.09.2019 в 12,40 часа във Входящия регистър на кандидатите за кмет на кметство село Ваксево в община Невестино от ПП ”ГЕРБ”. Към Предложение вх.№ 51 от 23.09.2019 г. (Приложение № 63-МИ) са приложени: 1.Заявление-декларация /Приложение № 65-МИ от изборните книжа/ по образец от кандидата; 2. Пълномощно от Бойко Борисов като председател и представляващ ПП „ГЕРБ” , упълномощава Виктор Янев, който от своя страна преупълномощава Илиан Богомилов да представлява Политическа партия „ГЕРБ” на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. пред ОИК – Невестино. Предложението е представено и на технически носител в Еxcel формат. Извършена е проверка съобразно указанията, визирани в Писмо изх. Рег. № МИ – 15-338/18.09.2019 г. на ЦИК. Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл. 413, ал.2 и чл.414 от Изборния кодекс и §1, т.5 от ДР на ИК и Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК. На основание чл.85, ал.4, чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Невестино взе следното:

№ 43 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на община Невестино, предложен от Политическа Партия „ГЕРБ” при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година Общинска избирателна комисия – Невестино разгледа постъпило предложение с вх. № 50 от 23.09.2019 г. от общия регистър и вх. № 2/23.09.2019 в 12,40 часа във Входящия регистър на кандидат за кмет в община Невестино от Политическа партия „ГЕРБ”. Към Предложение вх.№ 50 от 23.09.2019 г. (Приложение № 63-МИ) са приложени: 1.Заявление-декларация /Приложение № 65-МИ от изборните книжа/ по образец от кандидата- 1бр; 2. Пълномощно от Бойко Борисов като председател и представляващ ПП „ГЕРБ”, упълномощава Виктор Янев, който от своя страна преупълномощава Илиан Богомилов да представлява Политическа партия „ГЕРБ” на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. пред ОИК – Невестино. 3. Удостоверение от Софийски градски съд, Ф.Д. № 1545 от 2007г. за актуално състояние по партидата на партията. Предложението е представено и на технически носител в Еxcel формат. Извършена е проверка съобразно указанията, визирани в Писмо изх. Рег. № МИ – 15-338/18.09.2019 г. на ЦИК. Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл. 413 и чл.414, ал.1, т.2 и 3 от Изборния кодекс и §1, т.5 от ДР на ИК и Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК. На основание чл.85, ал.4, чл.87, ал.1, т.14 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Невестино взе следното:

№ 42 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници, предложена от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година Общинска избирателна комисия – Невестино разгледа постъпило предложение с вх. № 49 от 23.09.2019 г. от общия регистър и вх. № 5/23.09.2019 в 12,00 часа във Входящия регистър на кандидатите за общински съветници в община Невестино от Местна коалиция НДСВ. Към Предложение вх.№ 49 от 23.09.2019 г. (Приложение № 62-МИ) са приложени: 1.Заявление-декларация /Приложение № 65-МИ от изборните книжа/ по образец от кандидата- 4бр; 2. Пълномощно от Мустафа Карадайъ №116 /07.08.2019, като председател на ПП „ДПС”, с което упълномощава Емил Атанасов да представлява ПП „ДПС” в местната НДСВ КОАЛИЦИЯ и Пълномощно от Съби Събев ,който упълномощава Любомир Васев да представлява ПП „НДСВ” в местната НДСВ КОАЛИЦИЯ на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. пред ОИК – Невестино. Предложението е представено и на технически носител в Еxcel формат. Извършена е проверка съобразно указанията, визирани в Писмо изх. Рег. № МИ – 15-338/18.09.2019 г. на ЦИК. Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл. 413, ал.1 и чл.414 от Изборния кодекс и §1, т.5 от ДР на ИК и Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК. На основание чл.85, ал.4, чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Невестино взе следното:

№ 41 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници, предложена от Местна коалиция НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ /ВМРО- БНД и ЗНС/ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година Общинска избирателна комисия – Невестино разгледа постъпило предложение с вх. № 48 от 23.09.2019 г. от общия регистър и вх. № 4/23.09.2019 в 10,55 часа във Входящия регистър на кандидатите за общински съветници в община Невестино от Местна коалиция НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ /ВМРО- БНД и ЗНС/. Към Предложение вх.№ 48 от 23.09.2019 г. (Приложение № 62-МИ) са приложени: 1.Заявление-декларация /Приложение № 65-МИ от изборните книжа/ по образец от кандидата- 4бр; 2.Пълномощно от Валери Симеонов, в качеството си на председател на Политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ /ВМРО- БНД и ЗНС/” за упълномощаване на Любомир Димитров да представлява партията в община Невестино във връзка със сключването на коалиционно споразумение с ВМРО-БНД и ЗНС на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. пред ОИК – Невестино. 3. Пълномощно от Георги Петров, в качеството си на пълномощник на Красимир Каракачанов, законен представител и представляващ – председател на НИК на ПП”ВМРО- Българско национално движение” преупълномощява Милен Паунов да представлява ПП „ВМРО- Българско национално движение” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. пред ОИК – Невестино. 4. Пълномощно от Румен Йончев, в качеството си на представляващ на Политическа партия „Земеделски народен съюз” за упълномощаване на Стоян Стоянов да представлява партията в община Невестино за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. пред ОИК – Невестино. Предложението е представено и на технически носител в Еxcel формат. Извършена е проверка съобразно указанията, визирани в Писмо изх. Рег. № МИ – 15-338/18.09.2019 г. на ЦИК. Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл. 413, ал.1 и чл.414 от Изборния кодекс и §1, т.5 от ДР на ИК и Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК. На основание чл.85, ал.4, чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Невестино взе следното:

№ 40 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници, предложена от Политическа Партия „Възраждане” при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година Общинска избирателна комисия – Невестино разгледа постъпило предложение с вх. № 47 от 23.09.2019 г. от общия регистър и вх. № 3/23.09.2019 в 09,40 часа във Входящия регистър на кандидатите за общински съветници в община Невестино от Политическа Партия „Възраждане”. Към Предложение вх.№ 47 от 23.09.2019 г. (Приложение № 62-МИ) са приложени: 1.Заявление-декларация /Приложение № 65-МИ от изборните книжа/ по образец от кандидата; 2.Пълномощно от Костадин Костадинов, в качеството й на председател на и на представляващ Политическа партия „Възраждане” за упълномощаване на Владислав Лехчански да регистрира кандидатска листа при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. пред ОИК – Невестино. Предложението е представено и на технически носител в Еxcel формат. Извършена е проверка съобразно указанията, визирани в Писмо изх. Рег. № МИ – 15-338/18.09.2019 г. на ЦИК. Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл. 413, ал.1 и чл.414 от Изборния кодекс и §1, т.5 от ДР на ИК и Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК. На основание чл.85, ал.4, чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Невестино взе следното:

№ 39 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници, предложена от Политическа Партия „ВОЛЯ” при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година Общинска избирателна комисия – Невестино разгледа постъпило предложение с вх. № 46 от 21.09.2019 г. от общия регистър и вх. № 2/21.09.2019 в 15,15 часа във Входящия регистър на кандидатите за общински съветници в община Невестино от Политическа Партия „ВОЛЯ”. Към Предложение вх.№ 46 от 21.09.2019 г. (Приложение № 62-МИ) са приложени: 1.Заявление-декларация /Приложение № 65-МИ от изборните книжа/ по образец от кандидата-5 бр; 2. Пълномощно от Веселин Марешки, като законен представител на ПП „ВОЛЯ”, с което упълномощава Полина Цанкова-Христова и Пълномощно от Полина Цанкова-Христова, с което преупълномощава Калоян Петров и Емил Динев да представляват ПП „ВОЛЯ” да регистрира кандидатска листа при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. пред ОИК – Невестино. Предложението е представено и на технически носител в Еxcel формат. Извършена е проверка съобразно указанията, визирани в Писмо изх. Рег. № МИ – 15-338/18.09.2019 г. на ЦИК. Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл. 413, ал.4 и чл.414 от Изборния кодекс и §1, т.5 от ДР на ИК и Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК. На основание чл.85, ал.4, чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Невестино взе следното:

№ 38 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Димитър Стаменков за кандидат за кмет на община Невестино, предложен от Инициативен комитет при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година Общинска избирателна комисия – Невестино разгледа постъпило предложение с вх. № 38 от 20.09.2019 г. от общия регистър и вх. № 1/20.09.2019 в 15,06 часа във Входящия регистър на кандидатите за кмет на община в община Невестино от Инициативен комитет Към Предложение вх.№ 38 от 20.09.2019 г. (Приложение № 63-МИ) са приложени: 1.Заявление-декларация /Приложение № 65-МИ от изборните книжа/ по образец от кандидата- 1бр; 2. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за кмет на община /Приложение № 67-МИ от изборните книжа/. Предложението е представено и на технически носител в Еxcel формат. Извършена е проверка съобразно указанията, визирани в Писмо изх. Рег. № МИ – 15-338/18.09.2019 г. на ЦИК. Налице са изискванията на чл.156, чл.397, ал.1, чл.412, чл. 413, ал.3 и чл.414, ал.1, т.2 и 3 от Изборния кодекс и §1, т.5 от ДР на ИК и Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК. На основание чл.85, ал.4, чл.87, ал.1, т.14 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Невестино взе следното:

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 88 / 08.12.2020

  относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 3450 от 07.12.2020 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Росен Методиев Атанасов , от листата на Коалиция „БСП за България” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА.

 • № 87 / 05.11.2019

  относно: Определяне на представител на ОИК Невестино по заведеното административно дело № 523/2019 г. на АС – Кюстендил по жалби против Решения на ОИК Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

 • № 86 / 03.11.2019

  относно: Допълване на Решения № 81, 82 и 83 от 28.10.19г. на ОИК-Невестино По повод постъпило Писмо МИ-15-1327 от 31.10.2019г. от ЦИК,предвид образеца на изборни книжа-Приложение № 93- МИ и Приложение № 94- МИ, с оглед разпоредбата на чл.459, ал. 1 от ИК, ОИК-Невестино следва да допълни диспозитивите на постановените Решения по чл.452, чл.453 и чл.454 от ИК от 28.10.2019г. при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. След проведено обсъждане на точка 3 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 87, ал. 1, т.26 и чл.459, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

всички решения