Заседания

Заседание от дата 16.09.2019 от 16:30 часа.

Решения

№ 35 / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „АТАКА” за участие в изборите за кмет на община Невестино на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление от ПП „АТАКА” за участие в изборите за кмет на Община Невестино на 27 октомври 2019 г., подписано от Райчо Цветин, упълномощен от Волен Сидеров, в качеството си на председател , представляващ ПП”АТАКА”. Заявлението е заведено в общия регистър под №27/16.09.2019г. в 16.55 ч. и под № 14 от 16.09.2019г. в 16.55 ч. във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния кодекс: заявление /Приложение № 44-МИ/ от ПП „АТАКА”, Решение № 1056-МИ от 11.09.2019 година за регистрация на партията в ЦИК /служебно изпратено от ЦИК Писмо с изх. № МИ-15-234/12.09.2019г. и Писмо с изх. № МИ-15-218/11.09.2019г./, Пълномощно от Волен Сидеров, като законен представител на ПП „АТАКА”, с което упълномощава Райчо Цветин да представлява ПП „АТАКА” пред ОИК – Невестино, във връзка с подаване на необходимите документи за регистрация Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 година на ЦИК. След проведено обсъждане на точка 8 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.12, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019 г.и Решение № 1056-МИ/11.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 34 / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „АТАКА” за участие в изборите за общински съветници в община Невестино на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление от ПП „АТАКА” за участие в изборите за общински съветници в Община Невестино на 27 октомври 2019 г., подписано от Райчо Цветин, упълномощен от Волен Сидеров, в качеството си на председател , представляващ ПП”АТАКА”. Заявлението е заведено в общия регистър под №26/16.09.2019г. в 16.55 ч. и под № 13 от 16.09.2019г. в 16.55 ч. във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния кодекс: заявление /Приложение № 44-МИ/ от ПП „АТАКА”, Решение № 1056-МИ от 11.09.2019 година за регистрация на партията в ЦИК /служебно изпратено от ЦИК Писмо с изх. № МИ-15-234/12.09.2019г. и Писмо с изх. № МИ-15-218/11.09.2019г./, Пълномощно от Волен Сидеров, като законен представител на ПП „АТАКА”, с което упълномощава Райчо Цветин да представлява ПП „АТАКА” пред ОИК – Невестино, във връзка с подаване на необходимите документи за регистрация Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 година на ЦИК. След проведено обсъждане на точка 8 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.12, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019 г.и Решение № 1056-МИ/11.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 33 / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на КОАЛИЦИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА” за участие в изборите за общински съветници в община Невестино на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление от КОАЛИЦИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА” за участие в изборите за общински съветници в Община Невестино на 27 октомври 2019 г., подписано от Йордан Чипев, упълномощен от Димитър Митев. Заявлението е заведено в общия регистър под №25/16.09.2019г. в 14.25 ч. и под № 12 от 16.09.2019г. в 14.25 ч. във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния кодекс: заявление /Приложение № 44-МИ/ от КОАЛИЦИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”, Решение № 989-МИ от 05.09.2019 година за регистрация на коалиция в ЦИК /служебно изпратено от ЦИК Писмо с изх. № МИ-15-234/12.09.2019г. и Писмо с изх. № МИ-15-218/11.09.2019г./, Пълномощно от Димитър Митев, като законен представител на КОАЛИЦИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”, с което упълномощава Йордан Чипев да представлява КОАЛИЦИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА” пред ОИК – Невестино, Решение за образуване на коалиция за участие в изборите за кметове и общински съветници на 27 октомври 2017г. от дата 21.08.2019г. Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 година на ЦИК. След проведено обсъждане на точка 6 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.12, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс , Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. и Решение № 989-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 32 / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Невестино Постъпило е заявление от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Невестино в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, подписано от Пламен Николов , Евелина Стоилова, с ЕГН:, Даниела Станкова,с ЕГН:, Мартин Евтимов, с ЕГН:, Цветанка Плякова, с ЕГН: Заявлението е заведено в общия регистър под № 24/16.09.2019 г. и под №1 от 16.09.2019 година в 09:15 часа във Входящия регистър на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. Към предложението са приложени изискуемите документи по чл.153, ал.4 от Изборния кодекс: Заявление за регистрация на инициативен комитет /по чл.151, ал.1, ал.2, т.1, ал.4 и 5, чл.152, т.3 и чл.153 от Изборния кодекс /Приложение № 53-МИ от изборните книжа; декларации /по чл.153, ал.4, т.3 и 4 във връзка с чл.396 и чл.3, ал.3 от Изборния кодекс /Приложение № 55-МИ от изборните книжа) от всеки член на инициативния комитет – 5 бр.; Образци от подписите на лицата участващи в инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Димитър Стаменков, ЕГН – за независим кандидат за кмет на община Невестино – нотариално заверени; Решение за създаване на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Невестино за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.; Решение за определяне на лице, което да го представлява пред ОИК – Невестино, както и да извърши регистрация в ОИК; Решение за определяне на лицето от ИК за откриване на банкова сметка и за счетоводител; Удостоверение за банкова сметка. Изпълнени са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс, Решение № 937-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. На основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.13, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 937-МИ от 02.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино.

№ 31 / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на местна коалиция НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ /ВМРО-БНД и ЗНС/ за участие в изборите за общински съветници в община Невестино на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление от местна коалиция НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ /ВМРО-БНД и ЗНС/за участие в изборите за общински съветници в община Невестино на 27 октомври 2019 г., подписано от Любомир Димитров, -пълномощник на Валери Симеонов, представляващ ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, от Милен Паунов, преупълномощен от Георги Петров, в качеството си на пълномощник на Красимир Каракачанов-законен представител и представляващ ПП”ВМРО-Българско национално движение” и от Стоян Стоянов пълномощник на Румен Йончев, в качеството си на представляващ ПП”ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”. Заявлението е заведено в общия регистър под №23/14.09.2019г. в 16.50 ч. и под № 4 от 14.09.2019г. в 16.50 ч. във Входящия регистър местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 49-МИ от изборните книжа/. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.148 от Изборния кодекс: Заявление /Приложение № 45-МИ/ от НФСБ/ВМРО-БНД и ЗНС/; Решение за образуване на коалиция от 14.09.2019 г.; Четири броя пълномощни: 1.Пълномощно от Валери Симеонов,като председател на ПП НФСБ ,с което упълномощава Любомир Димитров да представлява партията в местната коалиция 2.Пълномощно от Румен Йончев ,представляващ ПП ЗНД ,с което упълномощава Стоян Стоянов да представлява партия ЗНС в местната коалиция 3.Пълномощно от Красимир Каракачанов,председател на ПП ВМРО-БНД,с което упълномощава Георги Петров да представлява партията в местната коалиция; 4.Пълномощно от Георги Петров,с което преупълномощава Милен Паунов да представлява партията в местната коалиция Представени са три броя образци от подписите на представляващите три партии в местната коалиция. Представено е удостоверение с №0831-64-012453/13.09.2019г. за открита банкова сметка,която ще обслужва само предизборната кампания на местната коалиция. Предоставено е заявление от Валери Симеонов ,който определя Иванка Чанева за отговаряща за счетоводната отчетност на местната коалиция Направена е справка в списъка за регистрираните в ЦИК партии,участващи в местната коалиция,както следва: 1.ПП „ВМРО – Българско национално движение” под №1071-МИ от 11.09.2019г. 2.ПП „Земеделски народен съюз” НС №1032-МИ от 10.09.2019г. 3.ПП „Национален фронт за спасение на България” под №1050-МИ от 11.09.2019г Представено е Удостоверение за регистрация в ЦИК на партия ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ; Представено е Удостоверение за актуално състояние-2бр. Изпълнени са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 937-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. След проведено обсъждане на точка 4 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.13, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019 г., на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 30 / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на местна коалиция НДСВ за участие в изборите за кмет на кметство с.Ваксево в община Невестино на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление от местна коалиция НДСВ за участие в изборите за кмет на кметство с.Ваксево в община Невестино на 27 октомври 2019 г., подписано от Любомир Васев, преупълномощен от Съби Събев в качеството си на съпредседател на ПП”НДСВ”. Заявлението е заведено в общия регистър под №22/14.09.2019г. в 16.20 ч. и под № 3 от 14.09.2019г. в 16.20 ч. във Входящия регистър местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 49-МИ от изборните книжа/. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.148 от Изборния кодекс: заявление /Приложение № 45-МИ/ от местна коалиция НДСВ, Решение за образуване на коалиция от 11.09.2019 година, Пълномощно на Емил Атанасов, от Мустафа Карадайъ-представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”,Декларация от Емил Атанасов-като лице, което ще отговаря за приходите , разходите и счетоводната отчетност на коалицията, Пълномощно на Любомир Васев, преупълномощен от Съби Събев, Удостоверение за откриване на банкова сметка и Образци от подписите на лицата, представляващи коалицията Изпълнени са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 937-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. След проведено обсъждане на точка 3 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.13, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019 г., Решение № 1013-МИ/09.09.2019 г. и Решение № 1061-МИ/11.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 29 / 16.09.2019

ОТНОСНО : : Регистрация на местна коалиция НДСВ за участие в изборите за общински съветници в община Невестино на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление от местна коалиция НДСВ за участие в изборите за общински съветници в община Невестино на 27 октомври 2019 г., подписано от Любомир Васев, преупълномощен от Съби Събев в качеството си на съпредседател на ПП”НДСВ”. Заявлението е заведено в общия регистър под №21/14.09.2019г. в 16.20 ч. и под № 2 от 14.09.2019г. в 16.20 ч. във Входящия регистър местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 49-МИ от изборните книжа/. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.148 от Изборния кодекс: заявление /Приложение № 45-МИ/ от местна коалиция НДСВ, Решение за образуване на коалиция от 11.09.2019 година, Пълномощно на Емил Атанасов, от Мустафа Карадайъ-представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”,Декларация от Емил Атанасов-като лице, което ще отговаря за приходите , разходите и счетоводната отчетност на коалицията, Пълномощно на Любомир Васев, преупълномощен от Съби Събев, Удостоверение за откриване на банкова сметка и Образци от подписите на лицата, представляващи коалицията Изпълнени са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 937-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. След проведено обсъждане на точка 2 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.13, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019 г., Решение № 1013-МИ/09.09.2019 г. и Решение № 1061-МИ/11.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 28 / 16.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на местна коалиция НДСВ за участие в изборите за кмет на община Невестино на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление от местна коалиция НДСВ за участие в изборите за кмет на община Невестино на 27 октомври 2019 г., подписано от Любомир Васев, , преупълномощен от Съби Събев в качеството си на съпредседател на ПП”НДСВ”. Заявлението е заведено в общия регистър под №20/14.09.2019г. в 16.20 ч. и под № 1 от 14.09.2019г. в 16.20 ч. във Входящия регистър местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 49-МИ от изборните книжа/. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.148 от Изборния кодекс: заявление /Приложение № 45-МИ/ от местна коалиция НДСВ, Решение за образуване на коалиция от 11.09.2019 година, Пълномощно на Емил Венев Атанасов, от Мустафа Карадайъ-представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”,Декларация от Емил Атанасов-като лице, което ще отговаря за приходите , разходите и счетоводната отчетност на коалицията, Пълномощно на Любомир Васев, преупълномощен от Съби Давидов Събев, Удостоверение за откриване на банкова сметка и Образци от подписите на лицата, представляващи коалицията Изпълнени са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 година на ЦИК и Решение № 937-МИ от 02.09.2019 година на ЦИК. След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.13, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019 г., Решение № 1013-МИ/09.09.2019 г. и Решение № 1061-МИ/11.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 88 / 08.12.2020

  относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 3450 от 07.12.2020 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Росен Методиев Атанасов , от листата на Коалиция „БСП за България” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА.

 • № 87 / 05.11.2019

  относно: Определяне на представител на ОИК Невестино по заведеното административно дело № 523/2019 г. на АС – Кюстендил по жалби против Решения на ОИК Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

 • № 86 / 03.11.2019

  относно: Допълване на Решения № 81, 82 и 83 от 28.10.19г. на ОИК-Невестино По повод постъпило Писмо МИ-15-1327 от 31.10.2019г. от ЦИК,предвид образеца на изборни книжа-Приложение № 93- МИ и Приложение № 94- МИ, с оглед разпоредбата на чл.459, ал. 1 от ИК, ОИК-Невестино следва да допълни диспозитивите на постановените Решения по чл.452, чл.453 и чл.454 от ИК от 28.10.2019г. при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. След проведено обсъждане на точка 3 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 87, ал. 1, т.26 и чл.459, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

всички решения