Заседания

Заседание от дата 13.09.2019 от 14:00 часа.

Решения

№ 27 / 13.09.2019

ОТНОСНО : Осъществяване на контрол при предаването и приемането на изборните книжа – удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, контролиране и съпровождане на транспортните средства до Областна администрация – Кюстендил След проведено обсъждане на точка 12 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.1, чл.87, ал.1, т.9 от Изборния кодекс и Решение № 993-МИ/07.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 26 / 13.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „ГЕРБ” за участие в изборите за кмет на община в изборите на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление от ПП „ГЕРБ” за участие в изборите за кмет на община на 27 октомври 2019 г., подписано от Виктор Янев, упълномощен от Бойко Борисов. Заявлението е заведено в общия регистър под №19/13.09.2019г. в 16.15 ч. и под № 11 от 13.09.2019г. в 16.15 ч. във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния кодекс: заявление /Приложение № 44-МИ/ от ПП „ГЕРБ”, Решение № 962-МИ от 05.09.2019 година за регистрация на партията в ЦИК /служебно изпратено от ЦИК Писмо с изх. № МИ-15-234/12.09.2019г. и Писмо с изх. № МИ-15-218/11.09.2019г./, Пълномощно от Бойко Борисов, като законен представител на ПП „ГЕРБ”, с което упълномощава Виктор Янев да представлява ПП „ГЕРБ” и Пълномощно от Виктор Янев, с което упълномощава Илиан Богомилов да представлява ПП”ГЕРБ” пред ОИК – Невестино, във връзка с подаване на необходимите документи за регистрация и Удостоверение №1/05.09.2019г. от ЦИК за регистрация на ПП „ГЕРБ” . Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 година на ЦИК. След проведено обсъждане на точка 11 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.12, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019 година Решение № 962-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 25 / 13.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветнници в община Невестино в изборите на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление от ПП „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г., подписано от Виктор Янев, упълномощен от Бойко Борисов. Заявлението е заведено в общия регистър под №18/13.09.2019г. в 16.15 ч. и под № 10 от 13.09.2019г. в 16.15 ч. във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния кодекс: заявление /Приложение № 44-МИ/ от ПП „ГЕРБ”, Решение № 962-МИ от 05.09.2019 година за регистрация на партията в ЦИК /служебно изпратено от ЦИК Писмо с изх. № МИ-15-234/12.09.2019г. и Писмо с изх. № МИ-15-218/11.09.2019г./, Пълномощно от Бойко Борисов, като законен представител на ПП „ГЕРБ”, с което упълномощава Виктор Янев да представлява ПП „ГЕРБ” и Пълномощно от Виктор Янев, с което упълномощава Илиан Богомилов да представлява ПП”ГЕРБ” пред ОИК – Невестино, във връзка с подаване на необходимите документи за регистрация и Удостоверение №1/05.09.2019г. от ЦИК за регистрация на ПП „ГЕРБ” . Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 година на ЦИК. След проведено обсъждане на точка 10 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.12, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019 година Решение № 962-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 24 / 13.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „ГЕРБ” за участие в изборите за кмет на кметство в община Невестино в изборите на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление от ПП „ГЕРБ” за участие в изборите за кмет на кметство на 27 октомври 2019 г., подписано от Виктор Янев, упълномощен от Бойко Борисов. Заявлението е заведено в общия регистър под №17/13.09.2019г. в 16.15 ч. и под № 9 от 13.09.2019г. в 16.15 ч. във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния кодекс: заявление /Приложение № 44-МИ/ от ПП „ГЕРБ”, Решение № 962-МИ от 05.09.2019 година за регистрация на партията в ЦИК /служебно изпратено от ЦИК Писмо с изх. № МИ-15-234/12.09.2019г. и Писмо с изх. № МИ-15-218/11.09.2019г./, Пълномощно от Бойко Борисов, като законен представител на ПП „ГЕРБ”, с което упълномощава Виктор Янев да представлява ПП „ГЕРБ” и Пълномощно от Виктор Янев, с което упълномощава Илиан Богомилов да представлява ПП”ГЕРБ” пред ОИК – Невестино, във връзка с подаване на необходимите документи за регистрация и Удостоверение №1/05.09.2019г. от ЦИК за регистрация на ПП „ГЕРБ” . Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 година на ЦИК. След проведено обсъждане на точка 9 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.12, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019 година Решение № 962-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 23 / 13.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за кмет на кметство в община Невестино в изборите на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за кмет на кметство на 27 октомври 2019 г., подписано от Благой Андонов, упълномощен от Корнелия Нинова. Заявлението е заведено в общия регистър под №15/13.09.2019г. в 15.20 ч. и под № 8 от 13.09.2019г. в 15.20 ч. във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния кодекс: заявление /Приложение № 44-МИ/ от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, Решение № 1012-МИ от 09.09.2019 година за регистрация на партията в ЦИК /служебно изпратено от ЦИК Писмо с изх. № МИ-15-234/12.09.2019г. и Писмо с изх. № МИ-15-218/11.09.2019г./, Пълномощно от Корнелия Нинова, като законен представител на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, с което упълномощава Благой Андонов да представлява КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”пред ОИК – Невестино, Решение за образуване на коалиция за участие в изборите за кметове и общински съветници на 27 октомври 2017г. от дата 01.09.2019г. и Удостоверение за актуално състояние от 07.08.2019г. във връзка с подаване на необходимите документи за регистрация. Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 година на ЦИК. След проведено обсъждане на точка 8 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.12, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019 година Решение № 1012-МИ/09.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 22 / 13.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници в община Невестино изборите на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за кмет на кметство на 27 октомври 2019 г., подписано от Благой Андонов, упълномощен от Корнелия Нинова. Заявлението е заведено в общия регистър под №14/13.09.2019г. в 15.20 ч. и под № 7 от 13.09.2019г. в 15.20 ч. във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния кодекс: заявление /Приложение № 44-МИ/ от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, Решение № 1012-МИ от 09.09.2019 година за регистрация на партията в ЦИК /служебно изпратено от ЦИК Писмо с изх. № МИ-15-234/12.09.2019г. и Писмо с изх. № МИ-15-218/11.09.2019г./, Пълномощно от Корнелия Нинова, като законен представител на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, с което упълномощава Благой Андонов да представлява КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”пред ОИК – Невестино, Решение за образуване на коалиция за участие в изборите за кметове и общински съветници на 27 октомври 2017г. от дата 01.09.2019г. и Удостоверение за актуално състояние от 07.08.2019г. във връзка с подаване на необходимите документи за регистрация. Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 година на ЦИК. След проведено обсъждане на точка 7 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.12, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019 година Решение № 1012-МИ/09.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 21 / 13.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „ВОЛЯ” за участие в изборите за кмет на кметство в община Невестино изборите на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление от ПП „ВОЛЯ” за участие в изборите за кмет на кметство на 27 октомври 2019 г., подписано от Емил Динев, преупълномощен от Полина Цанкова-Христова. Заявлението е заведено в общия регистър под №13/13.09.2019г. в 10.26 ч. и под № 6 от 13.09.2019г. в 10.26 ч. във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния кодекс: заявление /Приложение № 44-МИ/ от ПП „ВОЛЯ”, Решение № 963-МИ от 05.09.2019 година за регистрация на партията в ЦИК /служебно изпратено от ЦИК Писмо с изх. № МИ-15-234/12.09.2019г. и Писмо с изх. № МИ-15-218/11.09.2019г./, Пълномощно от Веселин Марешки, като законен представител на ПП „ВОЛЯ” , с което упълномощава Полина Цанкова-Христова и Пълномощно от Полина Цанкова-Христова, с което преупълномощава Емил Динев да представлява ПП „ВОЛЯ” пред ОИК – Невестино, във връзка с подаване на необходимите документи за регистрация. Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 година на ЦИК. След проведено обсъждане на точка 6 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.12, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019 година Решение № 963-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 20 / 13.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „ВОЛЯ” за участие в изборите за общински съветници в община Невестино изборите на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление от ПП „ВОЛЯ” за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г., подписано от Емил Динев, ЕГН, преупълномощен от Полина Цанкова-Христова. Заявлението е заведено в общия регистър под №12/13.09.2019г. в 10.26 ч. и под № 5 от 13.09.2019г. в 10.26 ч. във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния кодекс: заявление /Приложение № 44-МИ/ от ПП „ВОЛЯ”, Решение № 963-МИ от 05.09.2019 година за регистрация на партията в ЦИК /служебно изпратено от ЦИК Писмо с изх. № МИ-15-234/12.09.2019г. и Писмо с изх. № МИ-15-218/11.09.2019г./, Пълномощно от Веселин Марешки, като законен представител на ПП „ВОЛЯ” , с което упълномощава Полина Цанкова-Христова и Пълномощно от Полина Цанкова-Христова, с което преупълномощава Емил Динев да представлява ПП „ВОЛЯ” пред ОИК – Невестино, във връзка с подаване на необходимите документи за регистрация. Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 година на ЦИК. След проведено обсъждане на точка 5 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.12, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019 година Решение № 963-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 19 / 13.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „ВОЛЯ” за участие в изборите за кмет на община Невестино в изборите на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление от ПП „ВОЛЯ” за участие в изборите за кмет на община на 27 октомври 2019 г., подписано от Емил Динев, преупълномощен от Полина Цанкова-Христова. Заявлението е заведено в общия регистър под №11/13.09.2019г. в 14.35 ч. и под № 4 от 13.09.2019г. в 14.35 ч. във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния кодекс: заявление /Приложение № 44-МИ/ от ПП „ВОЛЯ”, Решение № 963-МИ от 05.09.2019 година за регистрация на партията в ЦИК /служебно изпратено от ЦИК Писмо с изх. № МИ-15-234/12.09.2019г. и Писмо с изх. № МИ-15-218/11.09.2019г./, Пълномощно от Веселин Марешки, като законен представител на ПП „ВОЛЯ” , с което упълномощава Полина Цанкова-Христова и Пълномощно от Полина Цанкова-Христова, в качеството на представляващ ПП „ВОЛЯ”, с което преупълномощава Емил Динев да представлява ПП „ВОЛЯ” пред ОИК – Невестино, във връзка с подаване на необходимите документи за регистрация. Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 година на ЦИК. След проведено обсъждане на точка 4 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, ал.4, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019 година на ЦИК, Решение № 963-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 18 / 13.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „Възраждане” за участие в изборите за кмет на кметство в община Невестино в изборите на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление от ПП „Възраждане” за участие в изборите за кмет на кметство в Община Нвестино на 27 октомври 2019 г., подписано от Владислав Лехчански, ЕГН пълномощник за Област Кюстендил. Заявлението е заведено в общия регистър под №10/13.09.2019г. в 10.26 ч. и под № 3 от 13.09.2019г. в 10.26 ч. във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния кодекс: заявление /Приложение № 44-МИ/ от ПП „Възраждане”, Решение № 982-МИ от 05.09.2019 година за регистрация на партията в ЦИК /служебно изпратено от ЦИК Писмо с изх. № МИ-15-234/12.09.2019г. и Писмо с изх. № МИ-15-218/11.09.2019г./ и Пълномощно от Костадин Костадинов, в качеството на представляващ ПП „Възраждане”, с което упълномощава Владислав Лехчански да представлява ПП „Възраждане” пред ОИК – Невестино, във връзка с подаване на необходимите документи за регистрация. Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 година на ЦИК. След проведено обсъждане на точка 2 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.12, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. Решение № 982-МИ/05.09.2019 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 17 / 13.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „Възраждане” за участие в изборите за общински съветници в община Невестино изборите на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление от ПП „Възраждане” за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 година, подписано от Владислав Лехчански, пълномощник за Област Кюстендил. Заявлението е заведено в общия регистър под №9/13.09.2019г. в 10.26 ч. и под № 1 от 13.09.2019г. в 10.26 ч. във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния кодекс: заявление /Приложение № 44-МИ/ от ПП „Възраждане”, Решение № 982-МИ от 05.09.2019 година за регистрация на партията в ЦИК /служебно изпратено от ЦИК Писмо с изх. № МИ-15-234/12.09.2019г. и Писмо с изх. № МИ-15-218/11.09.2019г./ и Пълномощно от Костадин Костадинов, в качеството на представляващ ПП „Възраждане”, с което упълномощава Владислав Лехчански да представлява ПП „Възраждане” пред ОИК – Невестино, във връзка с подаване на необходимите документи за регистрация. Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 година на ЦИК.След проведено обсъждане на точка 2 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.12, чл.88, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019 година Решение № 982-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

№ 16 / 13.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „Възраждане” за участие в изборите за кмет на община Невестино в изборите на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление от ПП „Възраждане” за участие в изборите за кмет на община на 27 октомври 2019 година, подписано от Владислав Лехчански, пълномощник за Област Кюстендил. Заявлението е заведено в общия регистър под №8/13.09.2019г. в 10.26 ч. и под № 1 от 13.09.2019г. в 10.26 ч. във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 48-МИ от изборните книжа/. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл.147 от Изборния кодекс: заявление /Приложение № 44-МИ/ от ПП „Възраждане”, Решение № 982-МИ от 05.09.2019 година за регистрация на партията в ЦИК /служебно изпратено от ЦИК Писмо с изх. № МИ-15-234/12.09.2019г. и Писмо с изх. № МИ-15-218/11.09.2019г./ и Пълномощно от Костадин Тодоров Костадинов, в качеството на представляващ ПП „Възраждане”, с което упълномощава Владислав Лехчански да представлява ПП „Възраждане” пред ОИК – Невестино, във връзка с подаване на необходимите документи за регистрация. Изпълнени са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 година на ЦИК. След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019 година на ЦИК, Решение № 982-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Невестино взе следното

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 88 / 08.12.2020

  относно: Обсъждане и разглеждане на Уведомление № 3450 от 07.12.2020 година от Общинска администрация Невестино за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Росен Методиев Атанасов , от листата на Коалиция „БСП за България” , поради наличие на предпоставките на чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА.

 • № 87 / 05.11.2019

  относно: Определяне на представител на ОИК Невестино по заведеното административно дело № 523/2019 г. на АС – Кюстендил по жалби против Решения на ОИК Невестино След проведено обсъждане на точка 1 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

 • № 86 / 03.11.2019

  относно: Допълване на Решения № 81, 82 и 83 от 28.10.19г. на ОИК-Невестино По повод постъпило Писмо МИ-15-1327 от 31.10.2019г. от ЦИК,предвид образеца на изборни книжа-Приложение № 93- МИ и Приложение № 94- МИ, с оглед разпоредбата на чл.459, ал. 1 от ИК, ОИК-Невестино следва да допълни диспозитивите на постановените Решения по чл.452, чл.453 и чл.454 от ИК от 28.10.2019г. при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. След проведено обсъждане на точка 3 от Дневния ред на ОИК – Невестино и на основание чл. 87, ал. 1, т.26 и чл.459, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинската Избирателна Комисия-Невестино, взе следното

всички решения