Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 153
Невестино, 23.02.2016

ОТНОСНО: Определяне на членове на ОИК за разпечатване помещението за съхранение на изборните книжа

                                                                    РЕШЕНИЕ
№153/23.02.2016 г

ОТНОСНО:Определяне на членове на ОИК за разпечатване  помещението за съхранение на изборните книжа

След извършване на проверката по т. 26 от Решение № 2662-МИ/НР/18.10.2015 г. на ЦИК, ТЗ на ГД „ГРАО“ предава на ОИК по опис с протокол пликовете по т. 1 и т. 9 с избирателните списъци и другите книжа от изборите и референдума, за поставяне в помещението/ята в което/ито се съхраняват изборните книжа и материали от изборите и референдума.

Във връзка с горното  и спазвайки разпоредбите на т.32 от Решение № 2662-МИ/НР/18.10.2015 г. на ЦИК и  необходимо да бъдат определени  трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на ОИК и в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация, разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него избирателните списъци и другите книжа, намиращи се в пликовете по т. 1 и т. 9, след което запечатват помещението по реда на т. 30 и съставят протокол по реда на т. 31, който заедно със заповедта на кмета изпращат на ЦИК.

            С оглед изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.34 от Изборния кодекс, във връзка с т.32, от Решение № 2662-МИ/НР/18.10.2015 г. на ЦИК Общинска избирателна комисия – Невестино

                                                                       РЕШИ:

            Определя следните членове на ОИК:

Мая Първанова Арсова

Ивета Иванова Николова

Елена Христова Макайлова,

които в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация, разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него избирателните списъци и другите книжа, намиращи се в пликовете по т. 1 и т. 9, след което запечатват помещението по реда на т. 30 и съставят протокол по реда на т. 31, който заедно със заповедта на кмета изпращат на ЦИК.

            Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда чл. 88 от Изборния кодекс.

  Председател:

                 /Мая Арсова/

 Секретар:

             /Георги Велков/

 

Председател: Мая Първанова Арсова

Секретар: Георги Стоянов Велков

* Публикувано на 23.02.2016 в 13:39 часа

Календар

Решения

  • № 185 / 07.02.2019

    относно: ОТНОСНО: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ПП АБВ И ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН СЛЕДВАЩИЯТ ОТ ЛИСТАТА НА ПП АБВ

  • № 155 / 02.04.2016

    относно: Уведомяване на ЦИК за предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

  • № 154 / 25.03.2016

    относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛИЛЯЧ

всички решения