Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 147
Невестино, 31.10.2015

ОТНОСНО: Публикуване на интернет страницата на ОИК Невестино на сканирано копие на одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в отделните видове избор в Община Невестино

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-НЕВЕСТИНО

РЕШЕНИЕ
№147/31.11.2015 г

ОТНОСНО: Публикуване на интернет страницата на ОИК Невестино на сканирано копие на одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в отделните видове избор в Община Невестино.

Постъпило е писмо от ЦИК с Изх. № МИ-15-1426/19.10.2015г. с което указва на ОИК Невестино, че следва да публикува на интернет страницата на комисията сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в отделните видове избори в Община Невестино.

На основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Невестино

РЕШИ:

Публикува на интернет страницата на комисията сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в отделните видове избори в Община Невестино.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК

Председател: Мая Първанова Арсова

Секретар: Георги Стоянов Велков

* Публикувано на 31.10.2015 в 17:18 часа

Календар

Решения

  • № 185 / 07.02.2019

    относно: ОТНОСНО: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ПП АБВ И ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН СЛЕДВАЩИЯТ ОТ ЛИСТАТА НА ПП АБВ

  • № 155 / 02.04.2016

    относно: Уведомяване на ЦИК за предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

  • № 154 / 25.03.2016

    относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛИЛЯЧ

всички решения