Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 145
Невестино, 29.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници за провеждане на II тур за избори за кмет на кметство на 01 ноември 2015г. на територията на община Невестино от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-НЕВЕСТИНО

РЕШЕНИЕ
№145/29.10.2015 г

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници за провеждане на II тур за избори за кмет на кметство на 01 ноември 2015г. на територията на община Невестино от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”.

Постъпило е  заявление в ОИК Невестино, заведено под  №8 от  Входящия регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за кмет на кметство на 01 ноември 2015г.  от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” представлявана от Благой Йорданов Андонов  за регистрация на застъпник на кандидат за кмет на кметство с.Рашка Гращица в изборите за кмет на кметство на 01.11.2015 г.

В заявлението е посочено, че се предлагат  за регистрация  1 /един/ брой застъпник на кандидата за Кмет на кметство.  Към предложението (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) са приложени:  списък на предложеният застъпник. Списъкът е представен на хартиен насител - 1 бр. 

Списъкът на предложеният застъпник е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия.

За предложеният застъпник са изпълнени изискванията на чл.117 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г. на ЦИК и същият следва да бъде регистриран.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2  от ИК, Общинска избирателна комисия Невестино,

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА 1 застъпник на кандидата за кмет на кметство с.Рашка Гращица от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” в изборите за кмет на кметство на 01 ноември 2015г. както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

 

1.

Кирил Николов Иванов

 
     

Регистрираният застъпник се вписва в електронния регистър на Общинска избирателна комисия Невестино, като комисията издава удостоверение на регистрираният застъпник. 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Мая Първанова Арсова

Секретар: Георги Стоянов Велков

* Публикувано на 30.10.2015 в 11:27 часа

Календар

Решения

  • № 185 / 07.02.2019

    относно: ОТНОСНО: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ПП АБВ И ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН СЛЕДВАЩИЯТ ОТ ЛИСТАТА НА ПП АБВ

  • № 155 / 02.04.2016

    относно: Уведомяване на ЦИК за предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

  • № 154 / 25.03.2016

    относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛИЛЯЧ

всички решения