Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 143
Невестино, 29.10.2015

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на ОИК-Невестино за получаване на хартиени бюлетини за II-ри тур за изборите за кмет на кметство на 01.11. 2015 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-НЕВЕСТИНО

РЕШЕНИЕ
№143/29.10.2015 г

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на ОИК-Невестино за получаване на хартиени бюлетини за II-ри тур за изборите за кмет на кметство на 01.11. 2015 г.

На основание чл.87, ал.1, т.9 от Изборния кодекс и във връзка с Решение на ЦИК № 2260-МИ от 18.09.2015 г. и 2263-МИ от 26.09.2015г., с което следва да бъдат определени двама упълномощени членове на ОИК-Невестино за получаване на отпечатаните хартиени бюлетини за II-ри тур на изборите за кметове на 01.11.2015 г. от съответната печатница и които ще подпишат приемателно-предавателните протоколи и въз основа на направеното предложение от председателя, ОИК- Невестино.

Р Е Ш И :

Упълномощава Мая Първанова Арсова   тел. 0894404078 и Никола Георгиев Ников   да получат заедно отпечатаните хартиени бюлетини за II-ри тур на изборите за кмет на кметство на 01.11.2015 г. от съответната печатница, да съпроводят транспортното средство, което ги превозва до Областна администрация – Кюстендил и подпишат приемателно-предавателните протоколи.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Мая Първанова Арсова

Секретар: Георги Стоянов Велков

* Публикувано на 30.10.2015 в 11:25 часа

Календар

Решения

  • № 185 / 07.02.2019

    относно: ОТНОСНО: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ПП АБВ И ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН СЛЕДВАЩИЯТ ОТ ЛИСТАТА НА ПП АБВ

  • № 155 / 02.04.2016

    относно: Уведомяване на ЦИК за предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

  • № 154 / 25.03.2016

    относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛИЛЯЧ

всички решения