Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 142
Невестино, 27.10.2015

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка на решение №130/26.10.2015г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-НЕВЕСТИНО

РЕШЕНИЕ
№142/27.10.2015 г

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка на решение №130/26.10.2015г.

На основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК и във връзка с решение №138/27.10.2015г.

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е сто и шестнадесет гласове.                 116

(с думи)                                         (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

 

Имена на общински съветници       

           0                                                                                            ЕГН/ЛН

ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

БРОЙ МАНДАТИ

…………….                           ……………

с думи                                   с цифри

1.

ПП АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ

Пет                                         5

2.

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

три                                           3

9.

ПП ГЕРБ

   три                                         3

 

 1. IV.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, както следва:

 

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

1

 

1.

Росен Методиев Атанасов

265

 

ПП АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ

2.

Снежана Йорданова Сотирова

32

 

 

3.

Евгени Ангелов Милев

27

 

 

4.

Кирил Христов Вучков

24

5.

Благой Иванов Манзуров

13

6.

Драгомир Серафимов Пенев

11

7.

Валентин Георгиев Панков

0

8.

Асен Василев Симеонов

6

 

 

9.

Даниел Любенов Кьосев

0

2

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

1.

Благой Йорданов Андонов

154

2.

Теменужка Милева Христова

27

3.

Марийка Йорданова Симова

17

4.

Райна Маринова Петрова

11

5.

Валери Евтимов Тотевски

9

6.

Невена Григорова Ляпева

6

7.

Гюра Илиева Якимовска

8

8.

Юлия Георгиева Испиридонова

6

9.

Никола Атанасов Велчев

2

10.

Красимир Венков Георгиев

3

3.

ПП ГЕРБ

1.

Милчо Славев Кирилов

134

2.

Катинка Борисова Очипалска

26

3.

Румяна Илиева Василева

19

4.

Йорданка Димитрова Димитрова

12

5.

Георги Иванов Велинов

9

6.

Георги Любенов Тасков

1

7.

Силвия Стойчова Борисова

2

8.

Евтим Манасиев Занев

3

9.

Иван Стоянов Атанасов

5

10.

Лидия Ставрева Михайлова

1

11.

Румяна Методиева Панайотова

1

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 от ИК и Решение на ЦИК.)

 1. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

 

Благой Иванов Манзуров

ПП АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/                                  

 

Благой Йорданов Андонов

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

 

Евгени Ангелов Милев

ПП АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/                                  

 

Катинка Борисова Очипалска

ПП ГЕРБ

 

Кирил Христов Вучков

ПП АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/                                  

 

Марийка Йорданова Симова

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

 

Милчо Славев Кирилов

ПП ГЕРБ

 

Росен Методиев Атанасов  

ПП АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/                                    

 

Румяна Илиева Василева

ПП ГЕРБ

 

Снежана Йорданова Сотирова

ПП АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/                                    

 

Теменужка Милева Христова

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

.......................................няма.......................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………………..

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………

СЕКРЕТАР: ……………………

ЧЛЕНОВЕ:

 

1. ……………………………………………..…

9. ………………………………………………...

2. ……………………………………………..…

10. ………………….….………………………….

3. ……………………………………………..…

11. ……………………..…………………………

4. ……………………………………………..…

12. ………………………..………………………

5. …………………………………………….….

13. ………………………….…………………….

6. ………………………………..….………...…

14. …………………....….……………………….

7. …………………………………………….….

15. ………………………………………………...

8. …………………………………………….….

 

 

 

Председател: Мая Първанова Арсова

Секретар: Георги Стоянов Велков

* Публикувано на 28.10.2015 в 10:36 часа

Календар

Решения

 • № 185 / 07.02.2019

  относно: ОТНОСНО: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ПП АБВ И ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН СЛЕДВАЩИЯТ ОТ ЛИСТАТА НА ПП АБВ

 • № 155 / 02.04.2016

  относно: Уведомяване на ЦИК за предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

 • № 154 / 25.03.2016

  относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛИЛЯЧ

всички решения