Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 139
Невестино, 27.10.2015

ОТНОСНО: Извършване на промени в състава на СИК за провеждане на II тур за избори за кметове на 01 ноември 2015г. на територията на община Невестино от квотата на ПП „ГЕРБ”.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-НЕВЕСТИНО

РЕШЕНИЕ
№139/27.10.2015 г

ОТНОСНО: Извършване на промени в състава на СИК за провеждане на II тур за избори за кметове на 01 ноември 2015г. на територията на община Невестино от квотата на ПП „ГЕРБ”.

В Общинска избирателна комисия - Невестино е постъпило предложение от ПП „ГЕРБ” с вх.№78/27.10.2015г. за извършване на промени в състави на СИК на територията на община Невестино.

Общинска избирателна комисия - Невестино, като взе предвид така постъпилото предложение за промени в съставите на образуваните на територията на общината избирателни секции и на основание чл.87, ал.1, т.5 и чл.89, ал.1 от Изборния кодекс, Решение №1984/08.09.2015г. на ЦИК,

РЕШИ:

ДОПУСКА промяна в поименните състави на СИК на територията на Община Невестино от квотата на ПП „ГЕРБ”, съгласно представеното предложение както следва:

 

№ СИК

Трите имена

 

103100001

Освобождава като зам.-председател Галина Костадинова Шукалска

 

с. Ваксево

Назначава като зам.-председател Йорданка Димитрова Димитрова

 

103100017

с. Ваксево

Освобождава като член Дюлка Давиткова Дамянова

 

Назначава като член Силвия Стойчова Борисова

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

 

Председател: Мая Първанова Арсова

Секретар: Георги Стоянов Велков

* Публикувано на 28.10.2015 в 10:32 часа

Календар

Решения

  • № 185 / 07.02.2019

    относно: ОТНОСНО: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ПП АБВ И ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН СЛЕДВАЩИЯТ ОТ ЛИСТАТА НА ПП АБВ

  • № 155 / 02.04.2016

    относно: Уведомяване на ЦИК за предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

  • № 154 / 25.03.2016

    относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛИЛЯЧ

всички решения