Общинска избирателна комисия Невестино


РЕШЕНИЕ
№ 137
Невестино, 26.10.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване на образци на бюлетини за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-НЕВЕСТИНО

РЕШЕНИЕ
№137/26.10.2015 г

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на бюлетини за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

На основание чл. 87, ал.1, т.9 и чл.420 и сл. от Изборния кодекс, предвид Решение № 81/23.09.2015 год. на Общинска избирателна комисия – Невестино за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, местните коалиции и независимите кандидати, в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 год. в Община Невестино и Решение № 2260-МИ/18.09.2015 год. на Централната избирателна комисия относно осъществяване на контрол от ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., Общинска избирателна комисия – Невестино

Р Е Ш И:

         УТВЪРЖДАВА образци на бюлетини за провеждане на избори за общински съветници и за кметове в Община Невестино на 25 октомври 2015 год., както следва:

 • Бюлетина за кмет на кметство с.Ваксево, Община Невестино – Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение;
 • Бюлетина за кмет на кметство с.Рашка Гращица, Община Невестино – Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение;

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, по реда на чл.88 от Изборния кодекс, в срок три дни от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия Невестино в сградата на общинска администрация: с.Невестино, ул. „Владимир Поптомов” №17 и да се публикува на интернет страницата на комисията.

 

Председател: Мая Арсова

Секретар: Георги Велков

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - кмет на кметство с.Ваксево

 

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Номер на бюлетина

КАНДИДАТИ

ПП "ГЕРБ"

9

Георги Любенов Тасков

   

 

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

2

Юлия Георгиева Испиридонова

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - кмет на кметство с.Рашка Гращица

 

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Номер на бюлетина

КАНДИДАТИ

ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

2

НИКОЛА АТАНАСОВ ВЕЛЧЕВ

   

 

ПП   ГЕРБ

9

 
   

РУМЯНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА

Председател: Мая Първанова Арсова

Секретар: Георги Стоянов Велков

* Публикувано на 26.10.2015 в 10:11 часа

Календар

Решения

 • № 185 / 07.02.2019

  относно: ОТНОСНО: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ПП АБВ И ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН СЛЕДВАЩИЯТ ОТ ЛИСТАТА НА ПП АБВ

 • № 155 / 02.04.2016

  относно: Уведомяване на ЦИК за предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

 • № 154 / 25.03.2016

  относно: ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛИЛЯЧ

всички решения